19.9 °C, 9.2 m/s, 83.7 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

spriditis.jpg

Adrese: Tērvetes iela 6, Jelgava, LV-3008; Skolas iela 2, Jelgava, LV-3001

Vadītāja: Vēsma Bērtule

E-adrese: spriditis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63022603

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63026012 (Tērvetes ielā 6) ; 63013060 (Skolas ielā 2 )

Izglītojamo skaits

305 izglītojamie (15 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 01015111)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

2023. gada pašnovērtējums

Nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi