21.7 °C, 4.6 m/s, 51.9 %

2022. Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiAktuālie projektiAtbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana (Pumpurs)2022. Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
2022. Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

esf_ikvd_logo_ansamblis-1500x315_0.jpg

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektu pieteikumus. Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā Pumpurs noteiktos mērķus- palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, veidot viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē ārpus formālās izglītības, veicināt bērnu un jauniešu labizjūtu izglītības iestādēs un ģimenēs. Projekta mērķa grupa -vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie no l. līdz 4. kursam, kuri pakļautu PMP riskiem. No projektā iesaistītajiem vismaz 10 procentiem ir jābūt PMP riska grupas skolēniem un jauniešiem. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600,00 eiro un to 100 procentu apmērā finansē no projekta Pumpurs budžeta līdzekļiem. Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piešķirtās kvotas apmērs ir 3.Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa pieteikumi līdz 2022. gada 4. aprīlim jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas izglītības pārvalde”, Svētes iela 22. – 204. kabinetā, pirmdienās no plkst. 8.00 – 19.00; piektdienās no plkst. 8.00 – 14.30, citās nedēļas dienās no plkst.8.00 – 17.00, pusdienas pārtraukums no pīkst. 12.00 – 13.00; e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv
Papildus informāciju par projektu sagatavošanu sniegs Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Līvija Vilcāne, tālrunis – 63012464, pašvaldības iestādes ,,Sabiedriskais centrs” jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere, tālrunis – 63005527 un izglītības iestāžu projekta Pumpurs koordinatori:

* Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola –
Baiba Balode – Lukjanska, tālrunis- 29697766;

* Jelgavas 4. vidusskola –
Irēna Sitņikova, tālrunis- 29653982;

* Jelgavas 5. vidusskola –
Ludmila Stūre, tālrunis- 29698099;

* Jelgavas Pārlielupes pamatskola –
Ļiļa Kiseļova, tālrunis- 25943685;

* Jelgavas Valsts ģimnāzija –
Judīte Iliško, tālrunis- 29103175;

* Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija –
Anete Olava, tālrunis- 25999165;

* Jelgavas 4. sākumskola –
Renāte Ivanova, tālrunis- 27164738;

* Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola –
Marina Hofmane, tālrunis – 29905249;

* Jelgavas pamatskola „Valdeka” – attīstības centrs –
Dace Ekša, tālrunis- 29536996;

* Jelgavas Centra pamatskola –
Ieva Siņicina, tālrunis- 27758589;

* Jelgavas Amatu vidusskola –
Zigrīda Feldmane, tālrunis- 24649978.

 

Ar plašāku informāciju par jaunatnes iniciatīvas projektiem un saistītajiem dokumentiem aicinām iepazīties Pumpurs tīmekļa vietnē:
http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti
un Jelgavas izglītības pārvaldes mājas lapā
https://www.jelgava.lv/jip/sakumlapa/projekti/

* Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts pro fesionālās izglītības iestādēm.

Konkursa nolikums