15.9 °C, 1.6 m/s, 95.7 %

Specializētā autotransporta pakalpojums

Specializētā autotransporta pakalpojums

Par pakalpojumu

Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās:

  • ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai;
  • nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

  • persona ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • pilngadīga persona, kurai ir VDEĀVK atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgotā vieglā automobiļa iegādei un valsts pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās;
  • pensijas vecuma persona, kura pārvietojas tikai izmantojot tehnisko palīglīdzekli;
  • persona, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums dialīzes veikšanai.

 

Kontaktinformācija

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63029841