11.4 °C, 3.8 m/s, 82.7 %

Asistenta pakalpojums

Asistenta pakalpojums

Par pakalpojumu

Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”.

 

ASISTENTS – fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, – nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

 

ASISTENTA PAKALPOJUMS paredzēts personām un bērniem ar invaliditāti, kuras vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas, piemēram, nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi, bet tam nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Asistenta pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt:

 

Bērniem:

  • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuram ir noteikta invaliditāte un ir medicīniskās indikācijas invalīda īpašās kopšanas nepieciešamībai;
  • bērnam, kurš nesaņem asistenta pakalpojumu, bet kuram nepieciešams atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, pieejams pavadoņa pakalpojums (60 stundas mēnesī). Lai saņemtu pakalpojumu – JSLP jāiesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums.

Pieaugušajiem:

  • personai ar I vai II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem un ja ir medicīniskās indikācijas transporta pabalsta saņemšanai.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas ar iesniegumu JSLP. Informāciju un konsultāciju par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt iepriekš, zvanot JSLP pa tālruni: 63048923 vai 25644188

 

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

Tālrunis: 63048923