3.6 °C, 4.4 m/s, 56.2 %

Atkarību profilakse

Atkarību profilakse

Atkarību profilakse ir pierādījumos balstītu darbību kopums, ar mērķi novērst legālo un nelegālo atkarības izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu un mazināt ar vielu lietošanu un atkarības procesiem saistītos atkarības riskus.

 

Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas uzdevumi atkarību profilakses jomā ir:

  • Plānot un organizēt universālās, selektīvās un indicētās atkarību profilakses pasākumus, ar mērķi novērst legālo un nelegālo atkarības izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu un mazināt ar vielu lietošanu un procesiem saistītos atkarības riskus.
  • Nodrošināt sociālo atbalstu personām ar atkarības problēmām.

Atkarību profilakses līmeņi

Sociālais darbs ar atkarīgam personām

Pie sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarības problēmām uz konsultāciju potenciālais klients var pieteikties gan brīvprātīgi, gan to var nozīmēt kā obligātu kāds cits problēmas pieteicējs. Lai arī kāds būtu ceļš kā potenciālais klients nonāk pie sociālā darbinieka – sociālais darbinieks primāri cenšas noskaidrot kā situāciju redz pati persona, kas ir problēmsituācijas ar kuram tā saskaras un kopīgi vienojas vai un kā tiks veidota sadarbība.

Sociālais darbinieks var sniegt atbalstu sociālu problēmu risināšanai, piesaistīt citus resursus situācijas risināšanai, piemēram, novirzīt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem.