Pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"

IMG_8027.jpg

Adrese: Ganību iela 66, Jelgava
Vadītāja: Lāsma Lipiņa

e-pasta adrese: kapecisi@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja 63022872 mob.: 26305690
Sekretāre 63022873

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā - 63022875
Peldbaseina dežurants 63022874

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 272 (12 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma
01015411 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
01015621 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1,5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums