Pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"

rotala.jpg

Adrese: Lāčplēša iela 5, Jelgavā, LV - 3002
Vadītāja: Ilze Putniece

e-pasta adrese: rotala@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63083102

Vadītāja: 63083102; 29884015

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63083102

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā: 63083102

Fakss: 63083102

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 255 (12 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

01015311 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015511 Speciālās izglītības pirmsskolas programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 2 gadiem

  

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums