Pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

spriditis_1.jpg

Adrese: Tērvetes ielā 6, Jelgavā, LV-3008
Vadītāja: Vēsma Bērtule

e-pasta adrese: spriditis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022603

Vadītāja: 63022603

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63026012

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā: 63022603

Fakss: 63026012

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 293 (11 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015521 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015121 Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem
01015111 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem (2 grupas), 3 - 6 gadiem (9 grupas)

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums