Pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

spriditis.jpg

Adrese: Tērvetes ielā 6, Jelgavā, LV-3008; Skolas iela 2, Jelgavā, LV-3001
Vadītāja: Vēsma Bērtule

e-pasta adrese: spriditis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63022603

Sekretāre: 63022603

Vadītājas vietnieks izglītības jomā: 63026012 (Tērvetes ielā 6) ; 63013060 (Skolas ielā 2 )

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā: 63022603

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 286 (15 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015521 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015121 Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem
01015111 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem
01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem (2 grupas), 3 - 6 gadiem (9 grupas)

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi