Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 09.11.2020. līdz 15.11.2020.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

166

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

2

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

26

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

10

 

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

53

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

13

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

32

Citi izsaukumi

57

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

0

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 28
nepilngadīgām personām

 4

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

35

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 1

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

37

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

1

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

17

Saņemti no juridiskām personām

18