Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 19.07.2021. līdz 25.07.2021.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

190

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

3

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

29

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

9

 

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

4

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

-

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

76

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

15

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

32

Citi izsaukumi

48

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

2

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 33
nepilngadīgām personām

 9

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

37

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 1

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

73

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

-

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 16

Saņemti no juridiskām personām

 19