Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 09.09.2019. līdz 15.09.2019.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

208

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

9

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

26

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

5

Ģimenes un kaimiņu konflikti

11

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

67

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

8

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

43

Atsauktie izsaukumi

14

Neapstiprinātie izsaukumi

1

Citi izsaukumi

59

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

1

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

48

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Izteikti mutiski aizrādījumi

5

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

3

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

4

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

57

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

3

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

5

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

24

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

24

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

24

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

17

Saņemti no juridiskām personām

17

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

6

Reidi

1

Preventīvais darbs

26

Apsekošanas

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

4

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

30