Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 23.03.2020. līdz 30.04.2020.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

149

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

2

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

12

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

10

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

2

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

49

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

10

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

13

Atsauktie izsaukumi

6

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

60

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

24

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

1

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

7

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

1

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

8

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

0

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

46

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

5

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

3

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Jelgavas novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

27

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

10

Sabiedriskās kārtības nodaļa

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

Pilsētas iecirkņi

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

32

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

11

Saņemti no juridiskām personām

11

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Reidi

2

Preventīvais darbs

3

Apsekošanas

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

0

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

17