Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 03.05.2021. līdz 09.05.2021.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

182

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

3

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

32

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

14

 

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

11

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

52

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

8

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

42

Citi izsaukumi

65

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

3

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 28
nepilngadīgām personām

 -

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

22

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 -

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

48

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

-

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 20

Saņemti no juridiskām personām

 14