Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 16.01.2023. līdz 22.01.2023.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

149

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

8

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

29

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 -

Ģimenes un kaimiņu konflikti

13

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

10

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

2

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

67

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

5

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

27

Citi izsaukumi

37

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

2

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 29
nepilngadīgām personām

3

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

60

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 -

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

60

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

1

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

10

Saņemti no juridiskām personām

 13