Statistika

 

 JELGAVAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA (12).png

 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 29.05.2023. līdz 04.06.2023.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

238

No Valsts policijas

34

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

54

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirknim

 -

Ģimenes un kaimiņu konflikti

6

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

4

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

-

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

74

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

40

Citi izsaukumi

111

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDES DIENVIDZEMGALES IECIRKNĪ

2

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 36
nepilngadīgām personām

6

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

56

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 2

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

52

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

1

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 12

Saņemti no juridiskām personām

 11