Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 11.11.2019. līdz 17.11.2019.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

151

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

2

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

32

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

6

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

5

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

57

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

5

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

30

Atsauktie izsaukumi

11

Neapstiprinātie izsaukumi

3

Citi izsaukumi

38

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

1

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

47

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

5

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

8

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

3

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

45

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

4

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

5

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

17

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

19

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

56

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

14

Saņemti no juridiskām personām

13

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

9

Reidi

1

Preventīvais darbs

20

Apsekošanas

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

5

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

34