Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 22.02.2021. līdz 28.02.2021.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

171

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

3

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

31

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 8

Ģimenes un kaimiņu konflikti

10

 

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

-

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

46

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

27

Citi izsaukumi

80

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

1

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 38
nepilngadīgām personām

 

10

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

31

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 -

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

42

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

1

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 17

Saņemti no juridiskām personām

 8