Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 09.05.2022. līdz 15.05.2022.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

158

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

2

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

27

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 -

Ģimenes un kaimiņu konflikti

10

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

4

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

59

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

9

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

31

Citi izsaukumi

49

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

1

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 24
nepilngadīgām personām

-

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

44

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 2

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

56

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

-

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 7

Saņemti no juridiskām personām

 11