Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 06.01.2020. līdz 12.01.2020.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

172

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

4

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

26

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

13

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

10

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

2

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

74

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

6

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

33

Atsauktie izsaukumi

9

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

36

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

16

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

54

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

3

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

5

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

2

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

75

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

10

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

3

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

46

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

16

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

36

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

18

Saņemti no juridiskām personām

24

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

6

Reidi

1

Preventīvais darbs

41

Apsekošanas

6

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

27