Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 12.09.2022. līdz 18.09.2022.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

180

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

24

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

37

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

12

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

4

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

39

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

10

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

46

Citi izsaukumi

72

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

8

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 31
nepilngadīgām personām

10

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

77

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 3

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

36

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

-

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 

Saņemti no juridiskām personām