Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 22.06.2020. līdz 28.06.2020.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

177

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

5

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

22

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

2

Ģimenes un kaimiņu konflikti

11

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

2

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

60

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

14

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

10

Citi izsaukumi

80

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI, t.sk:  

Pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

 

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI-LĒMUMI
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

19

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

1

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

53

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

0

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

11

Saņemti no juridiskām personām

5