Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 11.10.2021. līdz 17.10.2021.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

179

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

5

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

20

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 -

Ģimenes un kaimiņu konflikti

9

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

-

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

59

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

48

Citi izsaukumi

56

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

4

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 40
nepilngadīgām personām

 13

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

66

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 -

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

46

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

1

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

 15

Saņemti no juridiskām personām

 14