Statistika

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 14.09.2020. līdz 20.09.2020.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

172

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

3

No Operatīvās vadības nodaļas Videonovērošanas

30

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

 2

Ģimenes un kaimiņu konflikti

15

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

13

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

2

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā/kautiņiem

58

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

12

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

31

Citi izsaukumi

54

AIZTURĒTI UN NOGĀDĀTI VALSTS POLICIJAS ZEMGALES REĢIONĀLĀS PĀRVALDES JELGAVAS IECIRKNĪ

3

LĒMUMI PAR PROCESA UZSĀKŠANU, t.sk: 20
nepilngadīgām personām

 9

LĒMUMI PAR STĀVĒŠANAS UN APSTĀŠANAS PĀRKĀPUMIEM
(pārkāpuma vietā bez transportlīdzekļu īpašnieku klātbūtnes)

43

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA PILSĒTAS PASĀKUMOS

 3

MEDICĪNISKAJĀ ATSKURBTUVĒ Ievietoto personu  skaits

47

REIDI NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPUMU NOVĒRŠANAI UN ATKLĀŠANAI

 1

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

17

Saņemti no juridiskām personām

11