Sporta dejas

SPORTA DEJAS    

Sporta deju

klubs "Lielupe"

 

Dalība:

no 3 gadiem

līdz senioru vecumam

 

Info:

www.sdklielupe.com

Treniņi notiek:

 

zālē Ausekļa

ielā 12a

Saziņa:

 

Ilona Freimane, vadītāja

 

Tālrunis: 29472350