Virves vilkšana

VIRVES VILKŠANA    

Virves vilkšanas

klubs "Ozoli"

 

Dalība:

no 14 gadu vecuma

 

Info:

vvkozoli.mozello.lv

Treniņi notiek:

 

bāzē Kārklu

ielā 6,

 

Jelgavas

sporta

hallē Mātera

ielā 44a

Saziņa:

 

Edgars Ludzītis

 

Tālrunis: 27068144

E-pasts: vvkozoli@gmail.com