Publiskā apspriešana koku ciršanai

05.03.2020.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pilssalas ielā 5, Jelgavā

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Pilssalas ielā 5, Jelgavā, kas paredzēta objekta "Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāzes jaunbūve" realizācijas ietvaros. Iecere paredz sešu ošlapu kļavu ciršanu, esošās zirgkastaņas un parastās ievas saglabāšanu.
Publiskā apspriešana notiek no 05.03.2020. līdz 19.03.2020. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

06.02.2020.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Tērvetes ielā, Jelgavā

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koka ciršana Tērvetes ielā, Jelgavā, kas paredzēta objekta "Iebrauktuves izbūve Tērvetes ielā 89, Jelgavā" realizācijas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek no 06.02.2020. līdz 20.02.2020. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

06.02.2020.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršana Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, kas paredzēta objekta "Riepu montāžas serviss" realizācijas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek no 06.02.2020. līdz 20.02.2020. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

21.11.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai būvprojekta "Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas kultūras nama Dobeles ielā 1, Jelgavā" ietvaros

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere būvprojekta “Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas kultūras nama Dobeles ielā 1, Jelgavā” ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek no 21.11.2019. līdz 05.12.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

14.11.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai būvprojekta "Brauktuves un ietves izbūve Lielajā ielā 9C un Katoļu ielā 2D, Jelgavā"

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere būvprojekta “Brauktuves un ietves izbūvē Lielajā ielā 9C un Katoļu ielā 2D, Jelgavā” ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek no 14.11.2019. līdz 28.11.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns