25.6 °C, 3 m/s, 38.1 %

Publiskā apspriešana koku ciršanai

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaLīdzdalībaPubliskā apspriešana koku ciršanai
Publiskā apspriešana koku ciršanai

17.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sarmas ielā 2, Jelgavā.

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Sarmas ielā 2, Jelgavā, kas paredzēta objekta: “Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūve, sporta stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtojums” realizēšanas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 17.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).
Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Koku atrašānās vieta Sarmas iela 2, Jelgava

 

17.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā.

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā, kas paredzēta objekta: “Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūve Jāņa Čakstes bulvārī 11, Jelgavā” realizēšanas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 17.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», «Sabiedrība», «Līdzdalība», «Publiskā apspriešana koku ciršanai», kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Koku atrašanās vieta Jāņa Čakstes bulvārī 11

18.07.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Akadēmijas ielā 11 Jelgavā

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Akadēmijas ielā 11 Jelgavā, kas paredzēta objekta “Teritorijas labiekārtošana LBTU Meža fakultātes ēkai Akadēmijas ielā 11, Jelgavā” realizēšanas ietvaros. Ēkas galvenās ieejas priekšā stādītā tūju aleja un ābeles ir novecojušas (pāraugušas), aizēno teritoriju un aizsedz skatu no ielas uz fakultāti un no fakultātes uz ielu. Izcirsto koku vietā saskaņā ar teritorijas labiekārtošanas projektu teritorijā paredzēts stādīt jaunus kokaugus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 18. jūlija līdz 31. jūlijam (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā “Pilsēta”, “Sabiedrība”, “Līdzdalība”, “Publiskā apspriešana koku ciršanai”, kā arī Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11,

Jelgavā (pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

Aptaujas lapa

Cērtamo koku saraksts

Koku atrašanās vieta

 

15.11.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Asteru ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Asteru ielā, Jelgavā. Koku ciršana paredzēta sakarā ar meliorācijas sistēmas atjaunošanu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 15. novembra līdz 2022. gada 30. novembrim (ieskaitot). Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemta vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV- 3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

20.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Salnas ielā un Ruļļu ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Salnas ielā un Ruļļu ielā Jelgavā. Koku ciršana paredzēta darbu “Ietves izbūve Salnas ielas un Ruļļu ielas posmā no Tērvetes ielas līdz Viskaļu ielai, Jelgavā” ietvaros. Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 20. septembra līdz 4. oktobrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt pa e-pastu pasts@jelgava.lv vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

23.08.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lielajā ielā 13, Jelgavā

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Lielajā ielā 13, Jelgavā. Koku ciršana paredzēta sakarā ar teritorijas labiekārtošanu. Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 23. augusta līdz 2022. gada 6. septembrim (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30).

Aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) var ievietot iesniegumu kastē Jelgavas valstspilsētas domes ēkas foajē Lielajā ielā 11, Jelgavā, iesūtīt e-pastā pasts@jelgava.lv, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

24.05.2021.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Bauskas ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Bauskas ielā, Jelgavā, objekta “Tilta pārbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” ietvaros. Publiskā apspriešana notiek no 24.05.2021. līdz 08.06.2021. (ieskaitot).

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (Klientu apkalpošanas centra tālrunis 63005522, 63005537) pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, ievietot iesniegumu kastē Jelgavas pilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

21.04.2021.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sarmas ielā 2, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Sarmas ielā 2, Jelgavā (zemesgabala kad. Nr. 09000020006). Publiskā apspriešana notiek no 21.04.2021. līdz 06.05.2021. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā (Klientu apkalpošanas centra tālrunis 63005522, 63005537) pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, ievietot iesniegumu kastē Jelgavas pilsētas domes ēkas foajē, Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

06.08.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pilssalas ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Pilssalas ielā (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 0900 012 0071, 0900 012 0077, 0900 012 0017 un 0900 012 0063). Publiskā apspriešana notiek no 06.08.2020. līdz 20.08.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapaPlānojums Nr.1Plānojums Nr.2

 

04.06.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Traktoristu ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Traktoristu ielā, kas paredzēta objekta “Gājēju ietves izbūve Traktoristu ielas posmā no Kazarmes ielas līdz Pionieru ielai” realizācijas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek no 04.06.2020. līdz 18.06.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem aicinām iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 12 līdz 17, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās no pulksten 9 līdz 14).

Rakstisku atsauksmi vai aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv , iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas anketa

Koku atrašanās vieta Traktoristu ielā, Jelgava

 

30.04.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai 1., 2., 3. līnijās un Nameja ielas rajonā, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana 1.līnijā, 2.līnijā, 3.līnijā, Nameja ielā, Ganību ielā, “Jaunā” ielā, Jelgavā, kas paredzēta objekta “Ielu pārbūve 1., 2., 3. līnijās un Nameja ielas rajonā, Jelgavā” realizācijas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek no 30.04.2020. līdz 15.05.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem aicinām iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no pulksten 12 līdz 17, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās no pulksten 9 līdz 14).

Rakstisku atsauksmi vai aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemtas vērā) aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv , iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas anketa

Koku ciršanas plāns Ganību iela, 1.līnija

Koku ciršanas plāns 2.līnija

Koku ciršanas plāns 3.līnija

Koku ciršanas plāns “Jaunā” iela

Koku ciršanas plāns Nameja iela

 

05.03.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pilssalas ielā 5, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Pilssalas ielā 5, Jelgavā, kas paredzēta objekta “Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāzes jaunbūve” realizācijas ietvaros. Iecere paredz sešu ošlapu kļavu ciršanu, esošās zirgkastaņas un parastās ievas saglabāšanu.
Publiskā apspriešana notiek no 05.03.2020. līdz 19.03.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

06.02.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Tērvetes ielā, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koka ciršana Tērvetes ielā, Jelgavā, kas paredzēta objekta “Iebrauktuves izbūve Tērvetes ielā 89, Jelgavā” realizācijas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek no 06.02.2020. līdz 20.02.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

06.02.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršana Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, kas paredzēta objekta “Riepu montāžas serviss” realizācijas ietvaros.

Publiskā apspriešana notiek no 06.02.2020. līdz 20.02.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

21.11.2019.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai būvprojekta Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas kultūras nama Dobeles ielā 1, Jelgavā ietvaros

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere būvprojekta “Autotransporta stāvlaukuma izbūve pie Jelgavas kultūras nama Dobeles ielā 1, Jelgavā” ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek no 21.11.2019. līdz 05.12.2019. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

14.11.2019.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai būvprojekta “Brauktuves un ietves izbūve Lielajā ielā 9C un Katoļu ielā 2D, Jelgavā

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere būvprojekta “Brauktuves un ietves izbūvē Lielajā ielā 9C un Katoļu ielā 2D, Jelgavā” ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek no 14.11.2019. līdz 28.11.2019. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30).

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns