18.4 °C, 3 m/s, 59.4 %

Vasaras nometne 2024

Vasaras nometne 2024

struktūrvienībā “Lediņi”

“IEKĀP VASARĀ!”

NOMETNĒ “IEKĀP VASARĀ!” PIETEIKŠANĀS IR NOSLĒGUSIES. Iespēja pieteikties gaidītāju rindā šeit  

Nometnes citās nedēļās brīvu vietu gadījumā nometnes vadītājs sazināsies ar likumisko pārstāvi, kurš bērnu reģistrējis rezervistu (gaidītāju) rindā.

 

Organizators: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde “Jaunrades nams “Junda””

Norises vieta: struktūrvienība “Lediņi”, Lediņu ceļš 1, Jelgava (organizēts transports uz/no Zemgales prospekta 7)

Nometnes norises laiks: no 10. jūnija līdz 23. augustam plkst. 8:00 – 17:00

Dalībnieki: bērni vecumā no 7 – 11 gadiem.

Dalībnieku skaits: plānoti 80 dalībnieki dienā

INFORMĀCIJA PAR NOMETNI

Dalības maksa nometnē:
16,80 euro/dienā Jelgavas valstspilsētā deklarētiem nometnes dalībniekiem
33,60 euro/dienā ārpus Jelgavas valstspilsētas deklarētiem nometnes dalībniekiem

Nometnes mērķis: pilnvērtīga laika pavadīšana bērniem vasaras brīvlaikā, dodot iespēju nometnes dalībniekam attīstīt savu personību, apzināties savus talantus un spējas, kā arī veicināt bērnu spējas sadarboties.

Nometnes apraksts: Dienas nometnē “IEKĀP VASARĀ!” struktūrvienībā “Lediņi” nometnes dalībnieki darbosies daudzpusīgās radošajās un aktīvajās nodarbībās “Jaunrades nama “Junda”” pedagogu vadībā. Nodarbības paredzētas rīta cēlienā, kuru laikā nometnes dalībnieki varēs iemācīties jaunas prasmes vai atklāt sevī kādu talantu. Pēcpusdienā noritēs dažādas sportiskās aktivitātes, kuru laikā nometnes dalībnieki izmantos savas komunikāciju spējas un iemācīsies sadarboties cits ar citu. Piemērotos laikapstākļos būs pieejams baseins un trasīšu zona.

Nometnes dienas plāns:
8:00 – 8:15 Pulcēšanās pie Zemgales pr. 7
8:15 – Izbraukšana no Zemgales pr. 7
8:30 – Iebraukšana “Lediņos”
8:45 – Rīta rosme
9:00 – 10:00 1. nodarbība
10:00 – 11:00 2. nodarbība
11:00 – 12:00 3. nodarbība
12:10 – 12:40 Pusdienas
12:40 – 13:40 Brīvais laiks
13:40 – 14:50 Aktivitāte I
15:00 – 15:15 Launags
15:15 – 16:15 Aktivitāte II
16:40 – Izbraukšana no “Lediņiem”
17:00 – Izkāpšana pie Zemgales pr. 7

Transports: Organizētā transporta (turpmāk – autobusa) atiešanas laiks no pulcēšanās vietas – Zemgales prospekts 7, Jelgava uz nometnes vietu – Lediņu ceļš 1, Jelgava, plkst. 8:15;
Autobusa pienākšanas laiks pulcēšanās vietā – Zemgales prospekts 7, Jelgava, plkst. 17:00.

Nometnes dalībniekiem tiks organizēti divi autobusi.
Persona, kura nometnes dalībniekam ierodas pakaļ ar savu transporta līdzekli – aicināta to novietot publiskajā stāvlaukumā Sporta ielā, dodas caur pagalmu, gar ēku uz A ieejas laukumu (PULCĒŠANĀS VIETA).

Nometnes dalībnieki tiks uzņemti un izlaisti no autobusiem, apstājoties zīmes „Stāvēt aizliegts!” darbības zonā. Ņemot vērā to, ka autobusu gabarīti ir lieli, nometnes organizators iesaka šīs zīmes darbības zonā, savu transporta līdzekli nometnes dalībnieka likumiskajam pārstāvim NENOVIETOT.

Nometnes dalībnieki no autobusiem tiks izlaisti, autobusam droši apstājoties.

ShēmaDienas nometnes „IEKĀP VASARĀ!” dalībnieku PULCĒŠANĀS VIETA.

Nometne tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis uzziņai: 26448086
E-pasts uzziņai: junda@izglitiba.jelgava.lv