18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Sociālā palīdzība (pabalsti)

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeSociālā palīdzība (pabalsti)
Sociālā palīdzība (pabalsti)

Sociālā palīdzība

Sociālās palīdzības saņēmējs

Sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētā

Fiziska persona.

Zemu ienākumu mājsaimniecība.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Fiziska persona.

Zemo ienākumu mājsaimniecība, kuras ienākumi ir zemāki par garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmeni un tai noteikta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam.

Mājokļa pabalsts

Zemo ienākumu mājsaimniecība.

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Fiziska persona

Izglītojamais, kurš ir trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis.

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē

Ģimene ar bērniem, kura atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Ģimene ar bērniem, kura atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.