Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

1iskb.jpg

Adrese: Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004 1iskb

e-pasta adrese: jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://jpskvaldeka.lv/

Direktore: Dace Ekša

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029514

Direktore: 63023684

Direktora vietnieks izglītības jomā: 63029794

fakss 63029514

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 166

5 un 6 gadīgie 8

Aktīvās izglītības programmu licences

21015311 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
21015411 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
1015311 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
1015411 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
1015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
21015211 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem