Pulciņi 2021./2022. m.g.

Nodarbibu_saraksts_2021-01.png

*Sarakstā iespējamas izmaiņas!
Izmaiņas atzīmētas pulciņiem ar dzelteno krāsu
Pēdējās izmaiņas veiktas 20.10.2021.
 

NODARBĪBAS NO 21. OKTOBRA

 Junda_attalinati2.jpg

 

KAS JĀIEVĒRO APMEKLĒJOT JUNDU?  

 

 Covid19_not.jpg

 

PIETEIKŠANĀS 

Elektroniskā PIETEIKŠANĀS FORMA MEKLĒJAMA pie katras pulciņa grupas NODARBĪBU SARAKSTS tabulā
VAI ARĪ pie pulciņu aprakstiem. 

Pieteikums negarantē tūlītēju vietu pulciņā! 

Pieteikuma informācija tiks nodota pulciņa skolotājam. Par dalību pulciņā ar Jums SAZINĀSIES pulciņa skolotājs. Nesazināšanās gadījumā, pieteikums pulciņam ir iekļauts gaidītāju rindā. Vietas atbrīvošanās gadījumā, informēsim Jūs secīgi – pēc saņemtā laika zīmoga pieteikšanās brīdī.

 

IESNIEGUMS par uzņemšanu pulciņā 

Audzēkņa uzņemšanas iesniegums 2021./2022. māc.g.

▸ Citi dokumenti 

 

UZ PIRMO NODARBĪBU

 

Dalības apstiprināšanas gadījumā, audzēknim vai audzēkņa likumiskajam pārstāvim jāaizpilda iesnieguma veidlapa par iestāšanos pulciņā, kas obligāti jāņem līdzi uz pirmo nodarbību pēc nodarbību saraksta. 

 

JN Junda "Kārtība izglītības procesa organizēšanai un drošības principu ievērošanai 2021./2022. mācību gadā"

 

 

PULCIŅU SARAKSTS:

 

DEJOTprieks

DZIEDĀTprieks

MUZICĒTprieks

DARBOTIESprieks

tehnik.png

valod.png

ipass.png

jaunies.png

pirmskolniek.png

dazadgaumju.png

 

Jelgavas valstspilsētas Jaunrades nams "Junda" ir lielākā interešu izglītības iestāde pilsētā ar plašāko piedāvājumu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai - dažnedažādi pulciņi un interešu grupas, aktivitātes, pasākumi, nometnes pieejamas ikkatram līdz 25 gadu vecumam.