Pulciņi 2022./2023. m.g.

Nodarbibu_saraksts_2022-01.png

* Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas!
Izmaiņas atzīmētas pulciņiem ar dzelteno krāsu! 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 01.02.2022 plkst. 15:00

 

 

PIETEIKŠANĀS PULCIŅIEM

 

Lai pieteiktos izvēlētam pulciņam: 

Atver NODARBĪBU SARAKSTU un pretī pulciņa grupai,

spied pogu "PIETEIKTIES"

 

Pieteikums negarantē tūlītēju vietu pulciņā! Informācija par pieteikumu tiks nodota pulciņa skolotājam. Brīvu vietu gadījumā par dalību pulciņā ar Jums SAZINĀSIES pulciņa skolotājs, secīgi – pēc saņemtā laika zīmoga pieteikšanās brīdī.

Nesazināšanās gadījumā, pieteikums pulciņam ir iekļauts gaidītāju rindā.

 

 

UZ PIRMO NODARBĪBU 

Pieteikuma APSTIPRINĀŠANAS gadījumā, audzēkņa likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam audzēknim,  jāaizpilda Iesnieguma veidlapa par iestāšanos pulciņā, kas OBLIGĀTI jāņem līdzi uz pirmo nodarbību. 

Audzēkņa uzņemšanas iesniegums
2022./2023. māc.g.*

* Elektroniskās veidlapas aizpildīšanai vēlams izmantot Adobe Acrobat Reader programmatūru.

 

▸ JN Junda "Informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 

 

 

IZSTĀŠANĀS NO PULCIŅA

Ja pulciņa audzēknis vairs neapmeklēs vai plāno neapmeklēt pulciņu,  audzēkņa likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam audzēknim nepieciešams aizpildīt audzēkņa atskaitīšanas iesniegumu vai arī informēt brīvā formā uz e-pastu: junda@izglitiba.jelgava.lv 

Audzēkņa izstāšanās iesniegums
2022./2023. māc.g.*

 * Elektroniskās veidlapas aizpildīšanai vēlams izmantot Adobe Acrobat Reader programmatūru.

 

PULCIŅU SARAKSTS

DEJOTprieks

DZIEDĀTprieks

MUZICĒTprieks

DARBOTIESprieks

tehnik.png

valod.png

ipass.png

jaunies.png

pirmskolniek.png

dazadgaumju.png

 

Jelgavas valstspilsētas Jaunrades nams "Junda" ir lielākā interešu izglītības iestāde pilsētā ar plašāko piedāvājumu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai - dažnedažādi pulciņi un interešu grupas, aktivitātes, pasākumi, nometnes pieejamas ikkatram līdz 25 gadu vecumam.