DZIEDĀTprieks

NODARBĪBU PLĀNS
2020./2021. māc.g. 2. semestrim

 

MUZIKĀLĀ STUDIJA UN POPGRUPAS "SMAIDS"

Darbojamies vairāk kā 20 gadus! Dziedam pārsvarā krievu valodā, bet arī latviešu un angļu. Daudz koncertējam, piedalāmies konkursos, skatēs Latvijā un ārpus tās.
Esam smaidīgi un centīgi!
Interešu izglītības skolotāja - Viola Ņinkovska

 

 

MUZIKĀLĀ STUDIJA UN POPGRUPAS "LAI SKAN"

Nāc pats, paķer līdzi draugus un tu nokļūsi jautrā, draudzīgā, dziedošā kolektīvā!!!

Bet vasarā atkal izdzīvosim gada foršāko nedēļu atpūtas un piedzīvojumu nometnē Kolkā!!! 

Interešu izglītības skolotāja - Inta Šveicere

 

 

KUSTĪGĀS NOTIŅAS

Kustos es, kusties Tu, kustās visas notiņas!
Nāc! Kopīgi kustināsim notiņas!  

Interešu izglītības skolotāja - Eva Lukjanska