DZIEDĀTprieks

Nodarbibu_saraksts_2022-01.png

* Nodarbību sarakstā iespējamas izmaiņas!
Izmaiņas atzīmētas pulciņiem ar dzelteno krāsu! 

 

▸ INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS ŠEIT!

 

PULCIŅU SARAKSTS

 

Muzikālā studija un popgrupas “SMAIDS”

Interešu izglītības skolotājs/-a: Viola Ņinkovska

Darbojamies vairāk kā 20 gadus! Dziedam pārsvarā krievu valodā, bet arī latviešu un angļu. Daudz koncertējam, piedalāmies konkursos, skatēs Latvijā un ārpus tās. Esam smaidīgi un centīgi!

Grupas un nodarbību laiki:
studija pirmsskola 4 - 6 gadi (Pr., Tr., Pk., 17:30 - 18:15)
studija no 1. klases (Pr., Tr., Pk., 14:30 - 15:15)
jaunākā popgrupa 2. - 5. klase (Pr., Tr., Pk., 15:30 - 17:15)
vecākā popgrupa no 6. klases (Pr., Tr., Pk., 18:30 - 20:15)

 

Muzikālā studija un popgrupas “LAI SKAN”

Interešu izglītības skolotājs/-a: Inta Šveicere

Nāc pats, paķer līdzi draugus un tu nokļūsi jautrā, draudzīgā, dziedošā kolektīvā!!! Bet vasarā atkal izdzīvosim gada foršāko nedēļu atpūtas un piedzīvojumu nometnē Kolkā!!!

Grupas un nodarbību laiki:
studija 4 - 6 gadi (Ot., Pk., 17:00 - 18:00)
studija iesācēji 1. - 4. klase (Pr., Ce., 14:30 - 15:15)
popgrupa 4 - 7 gadi (Pr., 17:00 - 18:00, Ce., 17:30 - 18:30)
popgrupa 7 - 9 gadi (Ot., 15:00 - 16:45, Pk., 18:15 - 19:00)
popgrupa 11 - 14 gadi (Pr., Pk., 15:30 - 16:55)
popgrupa 15 - 17 gadi (Pr., 18:15 - 20:00, Ce. 15:30 - 17:15)
popgrupa no 17 gadiem (Ot. 18:15 - 20:00, Ce. 18:45 - 20:30)

 

Kustīgās notiņas

Interešu izglītības skolotājs/-a: Eva Lukjanska

Lai notis kļūtu kustīgas - nevajag daudz.
Gaidīts Jundā! Vārdā tās sauc.
Tās aicinās Tevi dziedāt un smiet,
Ar sirsnīgiem draugiem rotaļās iet!

Grupas un nodarbību laiki:
3 - 4 gadi I grupa (Tr. 17:00 - 17:45)
3 - 4 gadi II grupa (Pk., 17:00 - 17:45)
5 - 6 gadi I grupa (Tr., 18:00 - 18:45)
5 - 6 gadi II grupa (Pk., 18:00 - 18:45)