PIRMSSKOLNIEKprieks

NODARBĪBU PLĀNS
2020./2021. māc.g. 2. semestrim

 

JUNDAS SKOLA MAZAJIEM

Nodarbību laikā iedvesmosim vecākus kopā ar bērnu darboties dažādos aizraujošos veidos, lai ikdiena kļūtu jautrāka un spēlēšanās attīstītu bērnam tik  daudz dažādās un nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Interešu izglītības skolotāja - Agnese Ofkante