TEHNIKprieks

NODARBĪBU PLĀNS
2020./2021. māc.g. 2. semestrim

 

BINĀRIŅŠ

Pašā mācību gada sākumā ielūkosimies programmēšanas pasaulē un scratch vizuālās programmēšanas vidē. Apgūsim un pētīsim rastra un vektorgrafikas programmas instrumentus un iespējas zīmējot, veidojot tēlus, maketējot, darbojoties ar tekstiem, fontiem, lai Tu iemācītos radīt vizītkarti, apsveikumu, plakātu, bukletu vai grāmatas vāku. Radoši pielietosim jaunās zināšanas.
Mācību gada beigās dalībnieki strādās un apgūs 3D attēlu apstrādes un modelēšanas iespējas, apgūs attēlu animācijas iespējas. 

Interešu izglītības skolotājs - Uģis Pekša

 

 

ARDUINO PROGRAMMĒŠANA

“Arduino programmēšanas” pulciņa dalībnieki nodarbībās konstruēs vienkāršus robotus, apgūs “Arduino Micro” programmēšanas pamatus. Lai to veiksmīgi paveiktu, tiks apgūti programmēšanas pamati ne tikai mirdzošām diodēm, bet arī elektromotoriem un dažādiem sensoriem. Tiks veidoti LED kubu gaismas šovi, kā arī programmēti mehānismi, kuru darbināšanai būs nepieciešams uzrakstīt datorprogrammu. Iespēja izveidot savu zirnekļa robotu, Lieldienu olu printeri. Vēlāk šīs iegūtās programmēšanas zināšanas būs iespējams pielietot darbā ar robotiem un citiem mehānismiem.
Interešu izglītības skolotājs - Uģis Pekša

 

 

TEHNISKĀ MODELĒŠANA

Jūsu rīcībā ir kokmateriāli! Man ir idejas! Nāc un darbosimies kopā!

Interešu izglītības skolotājs - Mārtiņš Dzerkalis

 

 

KOKA TEHNIKA

Es zinu, ka fantāzijas un domas ir ļoti jaukas, bet reāli darbi ir apliecinājums. Man ir pieredze Jums palīdzēt atklāt ne tikai brīnumus pasaulē, bet arī Jūsu dabas dotumus. Tas palīdzēs jums attīstīt savas spējas kā ar prieku veidot sevi un savus brīnumus.

Ne vienmēr tas ir viegli, bet interesanti gan.
Interešu izglītības skolotājs - Vilnis Kazāks

 

 

KOKA AUTO MODEĻI

Koka auto izgatavošanas nodarbībās audzēkņiem tiks sniegtas zināšanas par auto modeļu uzbūvi un darbības principiem. Audzēkņi apgūs prasmes un iemaņas koka auto modeļu konstruēšanā un izgatavošanā ar dažāda veida rokas un elektriskajiem kokapstrādes instrumentiem. 

Interešu izglītības skolotājs - Oskars Krauze

 

 

KUĢI UN LIDMODEĻI – Jaunums!

Audzēkņi apgūst spējas un iemaņas patstāvīgi izgatavot un vadīt dažādu veidu un izmēru kuģu, jahtu un ātrumlaivu modeļus, kā arī lidmodeļus. Tie tiek darbināti ar gumijas, iekšdedzes, tvaika un elektriskajiem dzinējiem, vai stumti uz priekšu ar vēja spēku.

Interešu izglītības skolotājs - Oskars Krauze

 

 

RADIO VADĀMIE AUTO – Jaunums!

Pulciņa audzēkņi iegūst zināšanas par radio vadāmo auto uzbūvi, modeļu veidiem un to komponentu darbības principiem.

Regulāri tiek pilnveidotas iemaņas automodeļu vadīšanā gan treniņos, gan sacensībās.

Iemācās strādāt ar dažādiem  instrumentiem, pielietojot daudzveidīgus materiālus. 

Interešu izglītības skolotājs - Oskars Krauze

 

 

TRASES AUTOMODELISMS

Vēlies ar savu uzbūvētu automodeli traukties 45m garā trasē un sacensties ar citiem?
Nāc un piepildi savu vēlmi!
Interešu izglītības skolotāji - Māris Kalniņš un Oskars Krauze

 

 

MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS

Pulciņš sniedz ieskatu un māca audzēkņiem darboties ar mūsdienīgām, inovatīvām iekārtām, piemēram, ar lāzera griezēju/ gravētāju.

Interešu izglītības skolotājs - Kaspars Ļubinskis

 

 

KONSTRUĒŠANA – Jaunums!

Praktiskas nodarbības, kurās bērniem un jauniešiem ir iespēja attīstīt savas loģikas prasmes, atmiņu, uzmanību un iztēli. Ar dažādu materiālu, instrumentu un tehniku palīdzību veidosim interesantas,  praktiskas un mākslinieciskas lietas, spēles vai zinātniskas konstrukcijas. Audzēkņi mācās analizēt priekšmetus un materiālus, izcelt objektu raksturīgās iezīmes, galvenās funkcionālās daļas, noteikt sakarību starp to nozīmi un uzbūvi. Nodarbības visiem, kam patīk būvēt, līmēt, konstruēt un izgudrot.

Interešu izglītības skolotāja – Ivita Ceriņa

 

 

DIGITĀLĀ MĀKSLA – Jaunums!

Apgūsim attēlu apstrādes pamatus, izveidojot mākslas darbus datorā. Veidosim dažādus teksta un attēlu efektus, kolāžas, sociālo mediju banerus un ikonas un vēl daudz ko interesantu.

Interešu izglītības skolotāja – Linda Palma

 

 

LITTLE BITS – Jaunums!

Programmēšanas, elektronikas un inženierzinātņu pamatu apguve caur dažādām spēlēm un radošiem uzdevumiem. Savieno, kodē, radi un izgudro!

Interešu izglītības skolotāja – Linda Spalva

 

 

LEGO LAIKS

LEGO nosaukums radies no dāņu vārdiem "leg" un "godt", kas nozīmē "labi spēlēties". "LEGO laiks" būs tā vieta, kur ar krāsainu klucīšu palīdzību bērns varēs "izteikties" - izpaust savu radošumu un iztēli, attīstīt loģisko un vizuālo domāšanu.
Interešu izglītības skolotāja – Ineta Tāluma

 

 

LEGO ROBOTIKA

LEGO ir vispopulārākā rotaļlieta. Tas ne tikai iedvesmo un veicina bērnu iztēli, bet arī var tikt izmantots kā vērtīgs mācību līdzeklis. Ar Lego WeDo 2.0 komplektu palīdzību apgūsim vienkāršas programmēšanas prasmes. 

Interešu izglītības skolotājas - Kristīne Jankeviča un Ineta Tāluma