VALODprieks

NODARBĪBU PLĀNS
2020./2021. māc.g. 2. semestrim

 

LATVIEŠU VALODA

Valoda ir tā, kas veicina komunikāciju starp cilvēkiem. Pie mums Tu vari papildināt zināšanas, iegūt jaunus draugus, un daudz prieka no latviešu valodas mācīšanās.

Interešu izglītības skolotāja - Aija Rindjonoka

 

 

ANGĻU VALODA

Saderam, ka pie mums iegūtās zināšanas Tev noderēs turpmākajā dzīvē?

Interešu izglītības skolotāja - Elīna Lazare

 

 

ĶĪNIEŠU VALODA

Šī ir iespēja apgūt pamatus ķīniešu valodas runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmēs. Varēsi iepazīties ar ķīniešu kultūru un tradīcijām. Tiekamies!

Interešu izglītības skolotāja - Yue Zhang