Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Reģistrēt pieteikumu bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas iestādē, veikt tajā izmaiņas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona (pilnvarotā persona, aizbildnis aizgādnis).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Pieteikums bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (Veidlapa 8-80 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-80);

Izmaiņas pieteikumā bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (Veidlapa 8-81 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-81);

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei (Veidlapa 8-82 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-82);

Atteikums no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas iestādē (Veidlapa 8-84 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-84);

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā pirmsskolas izglītības iestādē (Veidlapa 8-85 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-85).

 

Pieprasīšanas kanāli

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv "Jauns pieteikums pirmsskolu rindā"

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005503, 63005481;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.    

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005503, 63005481;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktu bērnu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bērna vecākam (aizbildnim) klātienē jāiesniedz pieteikums (Veidlapa 8-80).

Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja nepieciešams veikt izmaiņas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz iesniegums (Veidlapa 8-81).

Ja nepieciešams atsaukt pieteikumu bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz iesniegums (Veidlapa 8-82).

Ja vecāks vēlas atteikties no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz atteikums (Veidlapa 8-84).

Ja bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un bērns nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai (Veidlapa 8-85).

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumenta saņemšanas, Jelgavas pilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists pārbauda personas esamību Iedzīvotāju reģistrā un personas radniecību ar reģistrējamo bērnu, reģistrē (veic datu ievadi) Pirmsskolas izglītības reģistrā vai veic nepieciešamās izmaiņas tajā.

Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā vēlamā, pieteikums tiek saglabāts reģistrā atbilstoši tā reģistrācijas datumam.

 

Atgādinājums: Pašvaldība turpina sniegt pašvaldības atbalstu, ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

Pieteikums tiek anulēts no reģistra, ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā ir norādīta kā vēlamā, vai noteiktajā termiņā nav ne pieteicies pirmsskolas izglītības iestādē, ne noteiktajā kārtībā atteicies no piešķirtās vietas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Vispārējās izglītības likums (14.07.1999.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv