Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:18
2009. gada 22. janvāra Jelgavas domes sēde
Numurs Lēmuma teksts Pielikumi
1.
Par domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu
2.
Par projekta „Kvalitatīvas dzīves vides veidošana pilsētas depresīvajos daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos” iesniegumu
3.
Par projekta „Lielupes gultnes tīrīšana un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana” iesniegšanu
4.
Par projekta „Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai” iesniegšanu
5.
Par projekta „Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā” iesniegšanu
6.
Par projekta „Jelgavas 4.vidusskolas piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” pieteikumu
7.
Grozījums Jelgavas domes 23.10.2008.lēmumā nr.15/3 „Par pašvaldības iestādes „Jelgavas Ledus sporta skola” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
8.
Grozījumi Jelgavas domes 24.01.2008.lēmumā nr.1/11 „Par Jelgavas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” maksas pakalpojumu jaunās redakcijas apstiprināšanu”
9.
Grozījumi pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas nakts patversme” nolikumā
10.
Par atbrīvošanu no Jelgavas tiesas piesēdētāju pienākumu pildīšanas
11.
Par nekustamā īpašuma Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 27-8, dāvinājuma pieņemšanu
12.
Par Madaras Forstmanes iesnieguma izskatīšanu
13.
Par Jura Ivanova iesnieguma izskatīšanu
14.
Par Jelgavas pašvaldībai piederošo iekškvartālu inženiertehnisko tīklu ieguldīšanu SIA „Jelgavas ūdens” pamatkapitālā
15.
Par nekustamā īpašuma Mātera ielā 35A, Jelgavā, izsoles noteikumu apstiprināšanu
16.
Par nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A, Jelgavā, 812/2800 domājamo daļu privatizācijas projektu
17.
Par apbūvēta zemesgabala Vārpu ielā 39, Jelgavā, 176/1242 domājamo daļu izpirkšanas pabeigšanu
18.
Par nekustamā īpašuma Mātera ielā 74, Jelgavā, privatizācijas pabeigšanu
19.
Par apbūvēta zemesgabala Jāņa Čakstes bulvārī 9A, Jelgavā, atsavināšanu
20.
Par apbūvētu zemesgabalu Rīgas ielā 57B, Jelgavā, atsavināšanu
21.
Par neapbūvēta zemesgabala Dobeles ielā 62B, Jelgavā, atsavināšanu
22.
Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jelgavā, Lāču ielā nr.72


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs