Pilsētas ielu un ietvju uzturēšana ziemas sezonā

12.01.2019.

Palielinoties sasnigušā sniega kārtai, turpinās pilsētas ielu uzturēšana ziemas sezonā. Jelgavas pilsētas pašvaldības ielas un ceļi tiek uzturēti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un “Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām”.

Pašlaik pilsētā turpinās ielu stāvvietu tīrīšana nakts stundās, sniega vaļņu pārvietošana, kā arī sniega vaļņu, kurus nav iespējas pārvietot uz zaļo zonu, un sastumto sniega kaudžu stāvvietu galos izvešana. Ielu malu stāvvietas regulāri tiek apsekotas un attīrītas, vietās, kur tās ir brīvas no novietotā autotransporta.

 

JPPI “Pilsētsaimniecība” organizē pagaidu ceļa zīmju, kas nosaka stāvēšanas aizliegumu, uzstādīšanu, lai netraucēti varētu veikt attīrīšanu no sniega. Uz šo brīdi sniega izvešana uzsākta no Raiņa ielas, Jāņa Čakstes bulvāra, Lielās ielas un turpināsies Pilssalas ielā, Brīvības bulvārī, Driksas un Lielupes tiltiem, Rīgas ielā un Tērvetes ielā. Sniega izvešanas darbi tiek organizēti, izvērtējot sniega vaļņu augstumu un faktisko nepieciešamību.

 

Regulāri un sistemātiski, ņemot vērā esošo situāciju un laikapstākļu prognozes, tiek organizēta maģistrālo ielu un tiltu brauktuvju, asfaltbetona seguma ielu, grants seguma ielu brauktuvju attīrīšana no sniega vai apstrāde ar pretslīdes materiāliem atbilstoši ielas uzturēšanas klasei un pilsētas ietvju mehanizētā attīrīšana no sniega. No sniega tiek attīrītas arī sabiedriskā transporta pieturvietas un stavlaukumi ielu malās. JPPI “Pilsētsaimniecība” uzturēšanā esošās pašvaldības teritorijas tiek attīrītas no sniega, izmatojot sētnieku darbu un mehāniskās iekārtas. Šādas vietas pilsētā ir parki un skvēri, izglītības iestāžu teritorijas, Lielā iela starp Jāņa Čakstes bulvāri un Brīvības bulvāri u.c.

 

D uzturēšanas klases ielās (iekškvartālu rajonos, ielās ar grants segumu), kurās netiek organizēti sabiedriskā transporta pārvadājumi, ielu brauktuvju tīrīšanas un smilts/sāls kaisīšanas darbi netiek normēti un tiek plānoti saskaņā ar braukšanas apstākļiem un pieejamo finansējumu 2019.gadā.

 

Tāpat notiek JPPI “Pilsētsaimniecība”, JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” un SIA “KULK” darbinieku un speciālistu diennakts dežūras un esošās situācijas apzināšana, sekojot līdzi gan ielu meteoroloģisko staciju datiem, gan laikapstākļu prognozēm.

 

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12-15 “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana” nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) īpašumam ir jānodrošina dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana līdz plkst.22.00 no piegulošās, publiskā lietošanā esošās ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu), bet ne vairāk kā 5m no fiziskas personas vai 10m no juridiskas personas zemesgabala robežas. Dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana līdz plkst.22.00 jāveic arī daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamiem ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem.

 

Saistošo noteikumu ievērošanu un izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības policija.

 

Par ielu seguma problēmām JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pieņem zvanus pa bezmaksas tālruni 8787.

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

JPPI "Pilsētsaimniecība"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies