“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

11.png

 

 

Projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

 

2018.gada 1.februārī Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanu (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālas izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

  • veikt būvdarbus skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8;
  • labiekārtot skolas teritoriju;
  • iegādāties aprīkojumu un iekārtas izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un Metālapstrāde” modernizēšanai, kā arī mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;
  • pārbūvēt sporta laukumu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34.

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 3 659 942,00, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72 un pašvaldības finansējums EUR 609 883,28.  Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

 

Kontakti:

Baiba Rēdere

Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005455
E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv