-2 °C, 4.9 m/s, 89.9 %

“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gads“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”
“Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

11.png

 

 

Projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta”

 

2018.gada 1.februārī Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojumu modernizācija, 2.kārta” īstenošanu (turpmāk – Projekts).

 

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālas izglītības kvalitāti un pieejamību Jelgavas Amatu vidusskolā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai Zemgales plānošanas reģionā.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

  • veikt būvdarbus skolas ēkās Akadēmijas ielā 25, 25B un Elektrības ielā 8;
  • labiekārtot skolas teritoriju;
  • iegādāties aprīkojumu un iekārtas izglītības programmu “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un “Metālapstrāde” modernizēšanai, kā arī mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;
  • pārbūvēt sporta laukumu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34

 

Projekta aktualitātes uz 19.05.2018.

 

Lai īstenotu projektā plānotās darbības, Jelgavas pilsētas pašvaldība plāno izsludināt sekojošus iepirkumus.

 

  • Mācību aprīkojuma iegādei izglītības programmas “Metālapstrāde” modernizēšanai.

Lai nodrošinātu IP “Metālapstrāde” īstenošanas atbilstību mūsdienu īstenošanas prasībām, tiks iegādātas iekārtas un aprīkojums, aprīkojot telpas Elektrības ielā 8 un Kr. Barona ielā 40 ar jaunām un modernām iekārtām. Papildus iekārtu piegādātājs nodrošinās iekārtu nodošanu ekspluatācijā, kā arī veiks personāla apmācību jeb instruktāžu darbam ar iegādātajām iekārtām (prasība tiks atrunāta iepirkuma dokumentācijā). 

 

  • Sporta laukuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A pārbūvei un  būvuzraudzībai.

Saskaņā ar izstrādātu būvprojektu tiks veikta sporta laukuma pārbūve, lai nodrošinātu kvalitatīvu obligātā mācību priekšmeta “Sports” nodarbību norisi

 

  • Ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8 pārbūvei un būvuzraudzībai.

Saskaņā ar izstrādātu būvprojektu, Akadēmijas ielā 25 tiks veikta IP “Ēdināšanas pakalpojumi” telpu pārbūve, piebūves izbūve, IP “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” telpu pārbūve, mācību klases izveide, pārbūvējot esošu vadības telpu, skolas vadības telpu pārbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

Savukārt, Elektrības ielā 8 tiks veikta IP “Metālapstrāde” telpu pārbūve, zāles sporta nodarbību un ārpusstundu fizisko aktivitāšu vajadzībām pārbūve, t.sk. trenažieru zāles, sanitāro mezglu, koplietošanas telpu, garderobju pārbūve, aktu zāles pārbūve, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

Projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides izveidi, t.sk. infrastruktūras sakārtošanu un kvalitatīvu prioritāro izglītības programmu nodrošināšanu.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 3 659 942,00, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72 un pašvaldības finansējums EUR 609 883,28.  Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

 

Projekta aktualitātes uz 20.08.2018

 

Jelgavas pilsētas dome, projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” ietvaros ir uzsākusi vienas no projekta darbībām – “Būvdarbi sporta laukumā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34A, 34B un 34” īstenošanu.

 

10.07.2018. noslēgts būvdarbu līgums “Sporta stadiona Pulkveža O. Kalpaka ielā 34a, Jelgavā, pārbūve” ar SIA REATON LTD. Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 1297322.77 EUR (bez PVN).

 

13.07.2018. noslēgts pakalpojumu līgums par “Sporta stadiona pārbūve pulkveža O. Kalpaka ielā 34a” būvdarbu autoruzraudzību ar SIA “BM – projekts”.  Izmaksas par autoruzraudzību sastāda 1940.00 EUR (bez PVN)

 

10.07.2018. noslēgts pakalpojumu līgums “Par sporta stadiona pārbūves pulkveža O. Kalpaka ielā 34a, Jelgavā, būvuzraudzību” ar SIA “Jurēvičs un partneri”.  Būvuzraudzības izmaksas – 19600.00 EUR bez PVN.

 

Daudzfunkcionālo sporta kompleksu paredzēts izbūvēt un labiekārtot 1,307 hektāru platībā. Atjaunotā stadiona būvniecības iecere ir maksimāli izmantot platību, iedalot stadionu sektoros un nodrošinot atsevišķus laukumus dažādiem sporta veidiem – tiks ierīkots basketbola laukums, multispēļu laukums (apvienotais laukums volejbolam, mini handbolam un mini futbolam), kā arī vingrošanas vieta, kur tiks izbūvēti septiņi trenažieri. Šajos laukumos tiks izmantots arī moderns seguma risinājums – gumijas pārklājums. Tāpat stadionā paredzēti arī lodes grūšanas un tāllēkšanas sektori.

 

Stadiona teritorijā tiks izbūvēta arī atsevišķa ģērbtuves ēka, kurā būs divas ģērbtuves ar dušām, četras sabiedriskās tualetes, kā arī noliktava stadiona inventāra glabāšanai. Tāpat dažādu mēroga sacensību vajadzībām stadionā tiks izbūvēta tribīne ar 60 skatītāju sēdvietām. Tiks nodrošināts arī apgaismojums, kas iepriekš tur nav bijis. Gar esošo piebraucamo ceļu no Zirgu ielas puses paredzēts izbūvēt autostāvvietas 18 automašīnām, kā arī teritorijā plānots izbūvēt un uzstādīt dažādus labiekārtojuma elementus – gājēju celiņus, velonovietnes, soliņus, dažāda veida apstādījumus, atkritumu urnas, bet pie autostāvvietas – atkritumu konteinerus.

 

Projekta aktualitātes uz 20.10.2018

 

Projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/004 “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” (turpmāk – Projekts) veikto aktivitāšu progress uz 20.10.2018:

 

1. Lai nodrošinātu Projekta darbību “Būvdarbi Akadēmijas ielā 25 un 25B” un  “Būvdarbi Elektrības ielā 8”,  Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludināja iepirkumu id.Nr. JPD2018/108/AK “Jelgavas Amatu vidusskolas ēku pārbūve Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8”. Iepirkuma uzvarētājs – SIA “TORENSBERG”, kurš būvdarbus Amatu skolas ēkās veiks par 1819153.22 euro (bez PVN). Pašreiz notiek būvdarbu līguma noslēgšanas process.

 

Saskaņā ar izstrādātu būvprojektu darbības ietvaros tiks veikta Izglītības programmas (turpmāk – IP) “Ēdināšanas pakalpojumi” telpu pārbūve, piebūves izbūve, IP “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” telpu pārbūve, mācību klases izveide, pārbūvējot esošu vadības telpu, skolas vadības telpu pārbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

Bez tam, Elektrības ielā 8 tiks veikta IP “Metālapstrāde” telpu pārbūve, zāles sporta nodarbību un ārpusstundu fizisko aktivitāšu vajadzībām pārbūve, t.sk. trenažierzāles, sanitāro mezglu, koplietošanas telpu, garderobju pārbūve, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

2. 19.10.2018. noslēgts autoruzraudzības līgums Jelgavas Amatu vidusskolas Akadēmijas ielā 25 un Jelgavas Amatu vidusskolas Elektrības ielā 8 ēku pārbūvei ar SIA Komunālprojekts Jelgava. Kopējā līgumcena sastāda 11425.00 euro (bez PVN).

 

3. 12.10.2018. noslēgts pakalpojuma līgums Jelgavas Amatu vidusskolas ēku Akadēmijas ielā 25 un Elektrības ielā 8, Jelgavā pārbūves būvuzraudzība ar SIA MM61. Kopējā līgumcena sastāda 18111.00 euro (bez PVN).

 

4. 08.10.2018. noslēgts līgums ar SIA GEIST Par metināšanas iekārtu, metālapstrādes darbagaldu un inventāra piegādi, kas nepieciešamas IP Metālapstrāde darbības nodrošināšanai. Iekārtas tiks uzstādītas Elektrības ielā 8, Jelgavā. Kopējā līgumcena – 37700.00 euro (bez PVN).

 

5. 17.09.2018. noslēgts piegādes līgums Par virpas piegādi ar UAB ATOMEKSIM, kas nepieciešama IP Metālapstrāde darbības nodrošināšanai. Virpa tiks uzstādīta Elektrības ielā 8, Jelgavā. Kopējā līgumcena – 9999.00 euro (bez PVN).

 

6. Turpinās pārbūves būvdarbi sporta laukuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34a, lai nodrošinātu kvalitatīvu obligātā mācību priekšmeta Sports nodarbību norisi.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 3 659 942,00, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72 un pašvaldības finansējums EUR 609 883,28.  Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir  EUR 3 659 942,00, t.sk. ERAF finansējums EUR 2 921 183,00, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 128 875,72 un pašvaldības finansējums EUR 609 883,28.  Plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

 

Kontakti:

Mairita Stepiņa

Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005472
E-Pasts: mairita.stepina@dome.jelgava.lv