Iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dažāda veida iesniegumu (jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību) nosūtīšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" atbilstoši Iesniegumu likumam.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" (POIC_1).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pasts: poic@poic.jelgava.lv

e-adrese

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs", adrese: Sarmas iela 4, Jelgava; tālrunis 8787; e-pasts: poic@poic.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Portālā www.latvija.lv, pa pastu vai uz e-pasta adresi atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona iesniedz elektroniski iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs", kam var pievienot datnes, jānorāda vēlamais atbildes saņemšanas veids un jāsniedz kontaktinformācija. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā.

Personai atbilde uz iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu tiek sniegta atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" (stājas spēkā 02.07.2005.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs", adrese: Sarmas iela 4, Jelgava; tālrunis 8787; e-pasts: poic@poic.jelgava.lv