-3.9 °C, 1.7 m/s, 94.7 %

SIA “Rūķu māja”pirmsskolas izglītības iestāde

SIA “Rūķu māja”pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Svētes iela 20A, Jelgava, LV-3001

Vadītāja: Lelde Misune

E-pasts: rukumaja@gmail.com

 

Kontakttālruņi:

Vadītāja: 26190593

Izglītojamo skaits

71 izglītojamie (3 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

Iestāde realizē mācību procesu, kas balstīts uz latviešu tradicionālajām kultūras vērtībām.
Sadarbojas ar biedrību „Kustība par latvisku kultūru izglītībā”

 

2022. gada pašnovērtējums