-3.2 °C, 1.7 m/s, 76.1 %

Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiJaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē
Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē

Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē (New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes)

Jelgavas izglītības pārvalde, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 4.sākumskola un Latvijas Lauksaimniecības universitāte uzsākušas īstenot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas reģionālās partnerības projektu „Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā – IKT valodu klasē” („New Approaches to Foreign Language Teaching in Turkey and Latvia – ICT in Language Classes”).

Projekta īstenošanā sadarbosies divu valstu pedagogi: Latvijas un Turcijas. Projekta sadarbības partneri Diyarbakur (Turcija) reģiona nacionālā izglītības pārvalde, Rekabet Kurumu Cumhuriyt dabaszinātņu licejs, Yenisehiras sākumskola un Dicles universitāte.

Projekta mērķis ir jaunāko mācīšanas pieeju pētīšana un labāko pieredzes piemēru atklāšana svešvalodu apmācībā 3 posmos: sākumskola, vidusskola, augstskola, izmantojot informāciju tehnoloģijas (IT). Partneri projektā izpētīto un apgūto izmantos digitālo mācību materiālu veidošanai un ieviešanai ikdienas mācību praksē gan projektā iesaistītajās mācību iestādēs, gan pārējās Jelgavas (Latvija) un Diyarbakir (Turcija) izglītības iestādēs.

Partneri izpētīs un salīdzinās savas valsts un 3-5 tuvāko apkārtējo valstu pieredzi svešvalodu apmācībā, lai veidotu kopīgu, abām partnervalstīm saprotamu un atzīstamu sistēmu. Projekts prasīs līdzdalību projekta realizācijā, dodot iespēju gan skolotājiem mācīties savstarpēji, gan uzaicinot vieslektorus.

Projekta rezultāti veicinās IT izmantošanu svešvalodu apmācības procesā, uzlabojot izglītības kvalitāti, paaugstinot skolēnu un studentu motivāciju apgūt svešvalodas mūsdienīgā, dinamiskā veidā. Tas veicinās izglītības procesa un pedagogu profesionālās meistarības tālāku attīstību.

Projekta īstenošanas un izmaksu atbilstības periods sākas 2013.gada 1.augustā un beidzas 2015.gada 31.jūlijā.

No Eiropas savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem paredzētais kopējais finansējums ir 36577,50 EUR.