4.3 °C, 4.2 m/s, 59.2 %

PII “ Lācītis ” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju ( 0,55 slodze)

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesPII “ Lācītis ” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju ( 0,55 slodze)
PII “ Lācītis ” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju ( 0,55 slodze)

(amata kods 234202)

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt bērncentrētu, iekļaujošu pieeju valsts pirmsskolas vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai, atbilstoši izglītojamo vajadzībām un individuālās attīstības īpatnībām;
 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mācību un audzināšanas procesu;
 • Plānot un organizēt svētkus iestādē;
 • Uzturēt drošu, attīstību veicinošu, psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;
 • Regulāri pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Pieteikuma dokumenti:

 • Dzīves un profesionālās darba pieredzes apraksts (CV).

Piedāvājam:

 • Darba alga 1526 EURpar likmi (40 stundas nedēļā).
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

CV sūtīt uz e-pastu: lacitis@izglitiba.jelgava.lv ar norādi “Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs”.