Kultūra, sports, tūrisms

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums

Veidlapa

Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana

 

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

Veidlapa 2-3

E-veidlapa 2-3

Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai

Veidlapa 2-23

E-veidlapa 2-23

Satiksmes ierobežojumu būvdarbu laikā saskaņošana

PIL 3-5

Satiksmes ierobežojumu pasākumu laikā saskaņošana

PIL 3-5

Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana

PIL 3-1

Telpu noma Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī vai Jelgavas Vecpilsētas mājā

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25619266; 25746417)

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpu noma

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski

Tūrisma informācijas sniegšana par tūrisma piedāvājumu Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25619266 )

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē 

Jelgavas Vecpilsētas mājas apmeklējums

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja apmeklējums

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski

Gida pakalpojums Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas Vecpilsētas mājā, Jelgavas valstspilsētā un apkārtnē 

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005445, 63005447)

Ekskursija muzeja speciālista pavadībā pa Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju

Pakalpojumu var pieprasīt telefoniski vai elektroniski 

Tūrisma un izglītojošu pasākumu organizēšana

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25746417) 

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pedagoģiskās programmas

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (64373585)

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja krājuma izmantošana

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski (63021855)

Kopēšana, datorizdrukas sagatavošana Tūrisma informācijas centrā

Maksas pakalpojums klātienē

Konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam

1-08/02

1-08/03

1-08/04