Kultūra, sports, tūrisms

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums

Veidlapa

Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai

Veidlapa 2-3

E-veidlapa 2-3

Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai

Veidlapa 2-23

E-veidlapa 2-23

Satiksmes ierobežojumu saskaņošana būvdarbu laikā

PIL 3-5

Satiksmes ierobežojumu saskaņošana pasākumu laikā

PIL 3-5

Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņojums

PIL 3-1

Telpu noma Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī vai Vecpilsētas 14

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25619266; 25746417)

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpu noma

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski

Tūrisma informācijas sniegšana par tūrisma piedāvājumu Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25619266 )

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē 

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja apmeklējums

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski

Gida pakalpojums Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas valstspilsētā un apkārtnē

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005445, 63005447)

Ekskursija muzeja speciālista pavadībā pa Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju

Pakalpojumu var pieprasīt telefoniski vai elektroniski 

Tūrisma un izglītojošu pasākumu organizēšana

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25746417) 

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pedagoģiskās programmas

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (64373585)

Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja krājuma izmantošana

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski (63021855)

Kopēšana, datorizdrukas sagatavošana Tūrisma informācijas centrā

Maksas pakalpojums klātienē

Konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam

1-08/02

1-08/03

1-08/04

Pakalpojumu novērtēšana

 

Lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem, lūdzu novērtējiet pakalpojumus, ko esat saņēmuši no pašvaldības.

 

Aptauja notiek konfidenciāli, atbildes nekādā veidā netiks saistītas ar konkrētiem respondentiem. Aptaujas laikā sniegtā informācija tiks analizēta apkopotā veidā un izmantota tikai pētījuma vajadzībām.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

APTAUJA