Projekti

2018.gadā tika sagatavoti un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 22 projekti, t.sk. 6 projektus jeb 28% no iesniegtajiem projektiem sagatavoja un iesniedza Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija, 16 projektus jeb 72% – Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijas un pilsētas uzņēmumi.

 

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai 2018.gadā projektu veidā piesaistītas[1] investīcijas 47 481 195 euro apmērā, noslēdzot finansējuma līgumus par 26 projektu īstenošanu. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija piesaistījusi 38 826 015 euro jeb 81,8%, pašvaldības institūcijas – 5 646 525 euro jeb 11,9%, bet pilsētas uzņēmumi – 3 008 655 euro jeb 6,3% no kopējā piesaistītā finansējuma apjoma.

 

Lielākais finansējuma apjoms 2018.gadā piesaistīts pašvaldības funkcijām, kas saistītas ar izglītību – 39%, infrastruktūras izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai – 22%, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību – 14%, teritorijas labiekārtošanu – 11%.

 

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, ievērojams ir 2017. un 2018.gadā piesaistīto investīciju apjoms, kas kopā sasniedz 98,8 milj. euro. Tāds investīciju apjoms saistīts ar aktīvu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu sagatavošanu, iesniegšanu un īstenošanu pēdējos divos gados.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās institūciju projektu veidā piesaistītais finansējums

2007.-2018.gadā, euro

 

 

 

(I) t.sk. 25 123 895 euro – SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums

(II) t.sk. 1 718 037 euro – SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” projekta finansējums

(III) t.sk. 1 958 501 euro - SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums

(IV) t.sk. 15 524 113 euro - Jelgavas Tehnikuma ERAF projekta un 1 995 741 euro SIA „Fortum Jelgava” Kohēzijas fonda projekta finansējums

(V) t.sk. 2 332 048 euro SIA "Jelgavas Ūdens" un 2 860 598 euro SIA "Fortum Jelgava" Kohēzijas fonda projektu finansējums

(VI) t.sk. 23 399 362 euro SIA "Jelgavas Ūdens" Kohēzijas fonda projektu finansējums

 

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

 

Finansiāli apjomīgākie projekti, kuru īstenošana uzsākta 2018.gadā, bija ERAF līdzfinansētie projekti „Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” un “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta”, kurus īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi un JPPI “Pilsētsaimniecība”.

 


[1] Projektu veidā piesaistītais finansējums aprēķināts, saskaitot noslēgto līgumu par projektu finansēšanu kopsummas pārskata gadā