Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 4 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

 

Projekta īstenošanas ietvaros plānots:

  1. Pilnveidot apziņošanas sistēmu Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem (aplikācijas uzlabošana, GIS slāņa pilnveidošana, sirēnu un radiokomunikācijas termināla iegāde);
  2. Uzlabot operatīvo glābšanas dienestu tehnisko aprīkojumu un iegādāties papildus nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (operatīvos transportlīdzekļus, glābšanas laivas, rācijas, uzstādīt videonovērošanas kameras un automātiskos ūdens pumpjus, mobilās vieglas konstrukcijas nojumes/teltis);
  3. Pilnveidot zināšanas un iemaņas organizējot teorētiskās un praktiskās mācības operatīvo glābšanas dienestu speciālistiem, uzlabojot sadarbību dažādu iespējamo vides risku novēršanā (kūlas/kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju situācijās) pierobežas teritorijā;
  4. Izglītot sabiedrību par dažādiem ar vides risku mazināšanu saistītiem pasākumiem, organizējot dažādas izglītojošās kampaņas, konkursus skolēniem, informatīvi izglītojošos pasākumus pilsētu svētkos un citos publiskos pasākumos.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  1. Pārrobežu sadarbības rezultātā projektā iesaistītās pašvaldības un institūcijas pilnveidos risku pārvaldības sistēmu, uzlabos zināšanas, iegādāsies papildus nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas iespējamo risku novēršanai un operatīvās informācijas efektīvai apmaiņai starp operatīvajiem glābšanas dienestiem;
  2. Uzlabosies sadarbība starp operatīvajiem dienestiem un pašvaldībām, kā arī uzlabosies iedzīvotāju zināšanas par dažādiem pasākumiem un rīcībām, kas saistīti ar vides risku mazināšanu pierobežas teritorijā.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 304 469.00 EUR, t.sk. 258 798.65 EUR (85%) ERAF finansējums, 15 223.45 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 30 446.90 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

 

Projekta aktualitātes uz 21.11.2017.

Projekta partneri tiekas Jelgavas sadraudzības pilsētā – Šauļos

 

Ceturtdien, 16. novembrī, Šauļos aizvadīta projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” vadības grupas sanāksme, kurā projektā iesaistītie partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde – dalījās ar līdz šim paveikto un pārrunāja nākamos soļus projekta mērķa sasniegšanā.

 

23660655_10207887619108732_1476071490_o.jpg

Līdz šim projekta partneri ir veikuši iestrādes projekta aktivitāšu īstenošanai, taču galvenie rezultāti tiks sasniegti 2018.gadā, kad tiks pilnveidota apziņošanas sistēma Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, piemēram, sirēnu un radiokomunikācijas termināla iegāde, uzlabots operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs - operatīvie transportlīdzekļi, glābšanas laivas, rācijas, uzstādītas papildus videonovērošanas kameras un automātiskie ūdens pumpji. Tāpat tiks pilnveidotas zināšanas un iemaņas 2018.gada vasarā un rudenī, organizējot teorētiskās un praktiskās mācības operatīvo glābšanas dienestu speciālistiem gan Jelgavā, gan Šauļos, uzlabojot sadarbību dažādu iespējamo vides risku novēršanā (kūlas/kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju situācijās) pierobežas teritorijā, kā arī izglītota sabiedrība par dažādiem ar vides risku mazināšanu saistītiem pasākumiem, organizējot dažādas izglītojošās kampaņas, konkursus skolēniem, informatīvi izglītojošos pasākumus pilsētu svētkos un citos publiskos pasākumos.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.  

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 

Jelgavas un Šauļu pašvaldību pārstāvji pārrunā projekta aktivitātes

 

18.05.2017.

 

Ceturtdien, 18.maijā, Jelgavas pilsētas domē notika pirmā projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” sanāksme. Tajā piedalījās pašvaldība kā vadošais partneris, Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

 

wide-17977a8e265ee.jpg

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta partneri jau iepriekš ir uzsākuši veiksmīgu sadarbību vides un civilās aizsardzības jomā. Turpinot iesākto sadarbību, Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ir nepieciešams veikt arī kopīgus vides resursu pārvaldības pasākumus citās jomās, piemēram, mazināt ugunsgrēku un ķīmiskā piesārņojuma radītās sekas, kā arī nodrošināt ātrāku reaģēšanu šo seku novēršanai.

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš klātesošajiem akcentēja jautājumu par iedzīvotāju drošību: “Kopīgi sadarbojoties, projekta partneri Jelgavas un Šauļu pilsētās uzlabos agrās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, kā arī nodrošinās iedzīvotāju informēšanu krīzes situācijās.”

 

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Pateicoties pārrobežu sadarbībai, tiks uzlabots operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs. Tāpat projekta ietvaros tiks organizētas teorētiskās un praktiskās mācības.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs

 

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

 

Kontakti:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005455
E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv