Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 4 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

 

Projekta īstenošanas ietvaros plānots:

  1. Pilnveidot apziņošanas sistēmu Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem (aplikācijas uzlabošana, GIS slāņa pilnveidošana, sirēnu un radiokomunikācijas termināla iegāde);
  2. Uzlabot operatīvo glābšanas dienestu tehnisko aprīkojumu un iegādāties papildus nepieciešamo infrastruktūru un inventāru (operatīvos transportlīdzekļus, glābšanas laivas, rācijas, uzstādīt videonovērošanas kameras un automātiskos ūdens pumpjus, mobilās vieglas konstrukcijas nojumes/teltis);
  3. Pilnveidot zināšanas un iemaņas organizējot teorētiskās un praktiskās mācības operatīvo glābšanas dienestu speciālistiem, uzlabojot sadarbību dažādu iespējamo vides risku novēršanā (kūlas/kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju situācijās) pierobežas teritorijā;
  4. Izglītot sabiedrību par dažādiem ar vides risku mazināšanu saistītiem pasākumiem, organizējot dažādas izglītojošās kampaņas, konkursus skolēniem, informatīvi izglītojošos pasākumus pilsētu svētkos un citos publiskos pasākumos.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  1. Pārrobežu sadarbības rezultātā projektā iesaistītās pašvaldības un institūcijas pilnveidos risku pārvaldības sistēmu, uzlabos zināšanas, iegādāsies papildus nepieciešamo aprīkojumu un iekārtas iespējamo risku novēršanai un operatīvās informācijas efektīvai apmaiņai starp operatīvajiem glābšanas dienestiem;
  2. Uzlabosies sadarbība starp operatīvajiem dienestiem un pašvaldībām, kā arī uzlabosies iedzīvotāju zināšanas par dažādiem pasākumiem un rīcībām, kas saistīti ar vides risku mazināšanu pierobežas teritorijā.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

 

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 304 469.00 EUR, t.sk. 258 798.65 EUR (85%) ERAF finansējums, 15 223.45 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 30 446.90 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

 

Kontakti:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005455
E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv

 

Projekta aktualitātes

Stiprina pilsētas civilās un vides aizsardzības kapacitāti

Bezpilota lidaparāts civilai aizsardzībai

Projekta partneri tiekas Jelgavā