Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

1.png

 

15.12.2017. (Precizēts 17.06.2019.)

 

Projekts “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” Nr.6.1.4.2/17/I/005

 

Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”

 

Projekta mērķis:

Novērst transporta infrastruktūras pārrāvumu – šauro vietu un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam Jelgavas pilsētā, pārbūvējot Loka maģistrāli posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.

 

Projekta darbības:

1.         Būvdarbi, t.sk.:

1.1.      Ceļa daļas pārbūve 4,64 km garumā;

1.2.      Pārvada pār dzelzceļu pārbūve;

1.3.      Gājēju un velosipēdu ceļu pārbūve un izbūve;

1.4.      Autobusu pieturu pārbūve;

1.5.      Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve;

1.6.      Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru tīkli);

1.7.      Teritorijas labiekārtošana.

2.         Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

3.         Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

 

Projekta īstenošanas laiks:

 

Projekta plānotais ilgums: 42 mēneši – 2017.gada 7.decembra līdz 2021.gada 1.jūnijam.

 

Projekta izmaksas:

 

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 21 679 350,03 - Kohēzijas fonda finansējums EUR 12 004 303,00 valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 564 527,03 un pašvaldības finansējums EUR 9 110 520,00, t.sk. snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums EUR 791 643,00.

 

Projekta rezultāti:

Projekta ietvaros veikta Loka maģistrāles, posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, pārbūve 4,64 km garumā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršruta sasaisti ar TEN-T visaptverošā tīkla autotransporta infrastruktūru.

 

Viss projekta ietvaros pārbūvējamais Loka maģistrāles posms atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

 

Projekta aktualitātes:

 

26.02.2019.

 

“Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”

 

Pilnsabiedrība “RERE vide – Hidrostatyba” turpina būvdarbus objektā “Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”.

 

Objektā pilnībā nofrēzēts asfaltbetona segums Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Rīgas ielai un daļēji posmā no Rīgas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai.

 

Veikti apmaļu demontāžas darbi un daļēji demontēts apgaismojums. Veikti koku un krūmu zāģēšanas darbi. Daļēji izbūvēta saturīgā kārta brauktuvei posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai.

 

Veikta apgaismojuma aizsargcauruļu izbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un  posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Daļēji izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, saimnieciskā kanalizācija posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam, posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai un posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai. Izbūvēts ūdensvads Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam.

 

Šonedēļ plānotie darbi - lietus kanalizācijas, kanalizācijas kolektora izbūve un brauktuves ierakuma veidošana, turpinās objekta:

  • 2.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam,
  • 3.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai,
  • 4.kārtā – Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai.

Plānota asfaltbetona frēzēšana objekta 7. kārtā - Rubeņu ceļu krustojums un 8.kārtā - Loka maģistrāles posmā no Rubeņu ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai.

 

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv