Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā

11.png

 

 

Projekts Nr. 5.5.1.0/19/I/005

 "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā"

 

2020.gada 20.augustā Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.5.1.0/19/I/005 "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā" īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu Jelgavā, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekli – ēku Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā un iekārtojot jaunas muzeja ekspozīcijas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, izveidojot jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus un nodrošinot jaunizveidoto pakalpojumu potenciāla attīstību atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

  • veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras - ēkas Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā pārbūvi, restaurāciju, apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, izveidojot Dzīvesziņas un arodu sētu;
  • izveidot Jelgavas Sv. Trīsvienības tornī jaunas iekštelpu ekspozīcijas, uzlabojot esošo pakalpojumu piedāvājumu klāstu;
  • iegādāties mēbeles un aprīkojumu Dzīvesziņas un arodu sētas Vecpilsētas ielā 2 aprīkošanai.

Rezultatīvie rādītāji:

Atbalstīts viens kultūras mantojuma objekts; radīti divi jauni pakalpojumi, izveidoti priekšnosacījumi atbalstīto kultūras mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējuma skaita pieaugumam līdz 6000 apmeklējumiem gadā.

 

Kopējās projekta plānotās izmaksas ir 2 240 050,59 euro, no tām 1 904 043,00 euro (85%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 84 001, 90 euro (3,75%) - valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 252 005,69 euro (11,25%) - Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.


Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 19.aprīlim.

 

 

Projekta aktualitātes:  

 

10.12.2020.

Lai īstenotu projekta ietvaros paredzēto valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā un objekta funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras - ēkas Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā pārbūvi, restaurāciju, apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, izveidojot Dzīvesziņas un arodu sētu, Jelgavas pilsētas dome 27.11.2020 ir izsludinājusi atklātu konkursu Nr. JPD 2020/123/AK "Ēku Vecpilsētas ielā 2 un Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā pārbūve un restaurācija" un 10.12.2020. atklātu konkursu Nr. JPD 2020/146/AK "Ēku Vecpilsētas ielā 2 un Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā pārbūves un restaurācijas būvuzraudzība".

 

Tāpat tiek veikti sagatavošanās darbi iepirkumam par dizaina projekta izstrādi Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīcijām. Projekta ietvaros paredzēts izveidot Jelgavas Sv. Trīsvienības tornī jaunas iekštelpu ekspozīcijas, uzlabojot esošo pakalpojumu piedāvājumu klāstu.

 

 

Kontakti:
Baiba Rēdere
Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel.: 63005455
E-pasts: baiba.redere@dome.jelgava.lv