Uzlabot veselību, labbūtību un venlīdzību ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai (WELLBASED)

WELLBASED projektā plānots izstrādāt, īstenot un novērtēt visaptverošu pilsētu programmu, lai ievērojami samazinātu enerģētisko nabadzību un tās ietekmi uz iedzīvotāju veselību un labklājību, pamatojoties uz pierādījumos balstītām pieejām sešas pilsētās – Valensijā (Spānija), Heerlenā (Nīderlande), Līdsā (Lielbritānija), Edirnē (Turcija), Obudā (Ungārija) un Jelgavā (Latvija). Pilsētas izvēlētas, ņemot vērā to dažādas realitātes, kā arī atšķirīgu labklājības līmeni un veselības aprūpes modeļus.

 

Enerģētiskā nabadzība rodas tad, kad mājsaimniecībām ir pieejami nepieciešamie enerģijas veidi, bet tās nevar tos atļauties, ir spiestas izmantot daļēji (daļēji un slikti apkurinātas telpas, nepietiekams apgaismojums u.c.) vai arī par adekvātu komforta līmeni nākas maksāt nesamērīgi daudz. 

Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 5,1 miljons eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) līdzfinansējums ir 206 135 eiro.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 5,1 miljons eiro no kuriem 206 135 eiro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centra (JPOIC) līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1.marta līdz 2025. gada 1. martam.

 

Projekta partneri ir 19 partneri no deviņām valstīm (Spānija, Nīderlande, Turcija, Francija, Itālija, Austrija, Ungārija, Lielbritānija, Latvija).

 

Projekta struktūra

Darba pakotne (WP)1 - Projekta vadība (2023.gada februārī POIC organizē projekta vadības sanāksmi Jelgavā). Tiek identificēti potenciālie riski un to mazināšanas pasākumi. Izstrādāta Projekta rokasgrāmata, kurā skaidri definēta projekta struktūra un komunikācijas plūsma;

WP2 – Pilsētas rīcības programmas izstrāde enerģētiskās nabadzības novēršanai, tai skaitā darbs ar fokusgrupām, lai noteiktu piemērotākos pasākumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai;

WP3  - Pilotprojekta sagatavošana un īstenošana  - pētījuma veikšana par iedzīvotāju veselības stāvokli, dzīves apstākļiem, pilsētvides mērījumi (piesārņojums, klimats, apzaļumošana u.c.);

WP4 – Savākto datu izvērtēšana un analīze:

 • enerģiskās nabadzības ietekmes uz veselību noteikšana;
 • izmaksu ziņā efektīvāko enerģētiskās nabadzības mazināšanas metožu atlase balstoties uz 6 pilotprojektu aktivitātēm;

Apkopotajiem datiem, tiks izmantotas jauktas metodes, lai novērtētu intervences pasākumu ietekmi uz pētījuma rezultātiem.

WP5 – Rekomendāciju izstāde politikas veidotājiem. Sīki izpētīti dažādi finansēšanas modeļi enerģētiskās nabadzības novēršanai.

Tiks rīkoti 3 semināri, kuros katra pilotpilsēta dalīsies ar savu pieredzi;

WP6 – informācijas izplatīšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

WP7 – Ētikas un personas datu apstrādes aktivitāšu nodrošināšana.

 

Plānotās aktivitātes:

 • Pilotprojekta mērķa grupas atlase;
 • Mājsaimniecību energoauditu veikšana un ieteikumu izstrāde energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem; Klimata monitorēšana, izmantojot iekštelpu vides monitorēšanas sensoru.
 • Energoefektivitātes pasākumi vienā pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Projekta aktualitātes uz 01.06.2021.

 • Parakstīts līgums ar projekta vadošo partneri – LAS NAVES – Valensijas kopienas fondu stratēģiskai pilsētu attīstības un inovāciju veicināšanai.
 • Atlasīta pilotprojekta mērķa grupa.
 • Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāta projekta vizuālā identitāte (tai skaitā projekta mājas lapa WELLBASED – Public Health and Energy Poverty).
 • Izstrādāta kārtība, izveidota vietne projekta darba organizācijai un izstrādāto rezultātu uzkrāšanai.
 • Nodibināti kontakti ar projekta partneriem.
 • Izstrādāta projekta rokasgrāmata, kurā atrunāta projekta organizatoriskā struktūra, partneru atbildība, komunikācijas veidi, projekta taustāmo rezultātu sagatavošanas  un apstiprināšanas kvalitātes kritēriji, ētikas un kvalitātes kontroles jautājumi.
 • Izveidota projekta vadības, darba dokumentu un izstrādāto rezultātu uzkrāšanas krātuve, kas pieejama visiem projekta dalībniekiem.