Aktuāli

20.10.2021

 

Projektu konkurss "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī"

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina Latvijas pašvaldības iesniegt projektu iesniegumus izsludinātajā atklātā projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī".

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 27. oktobris plkst. 23:59.
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 7000,00 euro.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot:

 • kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās;
 • digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību;
 • jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;
 • izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;
 • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu;
 • sadarbību ar jaunatnes organizācijām.


Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums.

Atklātā projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" nolikums un iesniedzamo dokumentu veidlapas ir pieejamas šeit
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/valsts-programma/atbalsts-darba-ar-jaunatni-sistemas-izveidei/

Jautājumos par projektu konkursa nosacījumiem, iesniedzamajiem dokumentiem utml. lūdzam sazināties ar Jaunatnes politikas valsts programmas projektu koordinatoriem.

 

Programmas "ERASMUS" pēdas Jelgavā

 

"Erasmus⁺" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas "Erasmus+" īstenošanu Latvijā, savukārt, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Erasmus+",savukārt, par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā "Erasmus+".

 

"Erasmus⁺" mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Mācību mobilitāte ļauj studentiem, skolotājiem, mācībspēkiem, pasniedzējiem, akadēmiskajam personālam, jebkura līmeņa izglītības attīstībā iesaistītajiem doties uz kādu no "Erasmus⁺" partnervalsti, lai mācītos, pilnveidotu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

 

Programma "Erasmus⁺:Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus⁺: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes. Latvijā programmas "Erasmus⁺: Jaunatne darbībā" projektus var iesniegt tikai juridiskas personas, arī gadījumā, ja projektu izstrādā un īsteno neformāla jauniešu grupa.

 

Programmas virsmērķis: veicināt visu jauniešu iekļaušanu neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa un kultūras vides.

 

"Erasmus⁺" sporta programmas sadarbības partnerības ar dažādu inovatīvu projektu palīdzību sekmē sporta lomas palielināšanos ikdienas dzīvē.  

 

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu dalība programmas "ERASMUS⁺" projektos 2019. un 2020. gada periodā - 27 projekti ar 2501 jelgavnieka dalību. Projektus īstenojušas sekojošās Jelgavas mācību iestādes:  Jelgavas pamatskola "Valdeka"- attīstības centrs, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jaunrades nams "Junda"", Jelgavas 6. vidusskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Amatu vidusskola, Jelgavas Tehnikums, Jelgavas 4. vidusskola un Jelgavas 5.vidusskola.

 

Jelgavas Amatu vidusskola katru gadu realizē vismaz divus programmas "ERASMUS⁺" projektus, ko izmanto profesionālo izglītības programmu audzēkņi – metālapstrādes speciālisti – programmvadības darbgaldu iestatītāji un montāžas darbu atslēdznieki, pavāri, konditori, frizieri, tērpu stila speciālisti, vizāžisti un komercdarbinieku specializācijas audzēkņi.  Tas dod audzēkņiem iespēju iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot  profesionālās kompetences, kas veicina viņu personīgo un arī profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū. Jelgavas Amatu vidusskola, dodot iespēju saviem pedagogiem profesionāli pilnveidoties Itālijā, Francijā, Vācijā un Lielbritānijā, iegūst zinošākus, profesionālākus un pašpārliecinātākus pedagogus, kuri ceļ Jelgavas Amatu vidusskolas izglītības procesa kvalitātes līmeni, pārzinot jaunas mācību metodes (teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās), jaunu izglītības mācību modeli (darba vidē balstītu izglītību). Pedagogu svešvalodu zināšanu līmenis, ļauj turpmāk brīvāk komunicēt ar esošajiem sadarbības partneriem ārvalstīs un iegūt jaunus sadarbības partnerus, no kuriem gūt zināšanas, jaunas idejas, viņu pieredzi mācību procesa organizēšanā un izglītības procesa kvalitātes celšanā. Pedagogiem starptautiskā pieredze palīdz pilnveidot ikdienas darbu un veicina profesionālo mērķu sasniegšanu.

 

Šo programmu izmanto arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienības un  iestādes, piemēram, JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, piedaloties un organizējot augstākminētajā periodā 8 projektus ar 263 personu līdzdalību. Realizēto projektu tēmas pārsvarā ir bijušas: izglītība un apmācība (t.sk. interešu un profesionālā izglītība); kultūra un uzņēmējdarbība; veselīgs dzīvesveids, sports; kultūra un māksla; sociālā iekļaušanās.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti izmantojuši Programmas piedāvājumu, pilnveidojot savas profesionālās prasmes Dānijā, Turcijā un Slovākijā, kas ļāva turpmāk izmantot iegūtās zināšanas  kvalitatīvākam un mūsdienīgam darbam ar jauniešiem Jelgavā.  

 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pateicoties "ERASMUS⁺"  programmai  2020. gadā ir saņēmis atbalstu četriem iesniegtiem projektiem, no kuriem trīs tika īstenoti 2020. gada laikā un viens projekts sāksies 2021. gadā. Apstiprināto projektu pamattēma ir izglītība, tajā skaitā: kultūras mantojuma popularizēšana ar digitālo tehnoloģiju palīdzību; pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide; bērnu lasītprasmes attīstīšana u.c. Projektu mērķauditorija - 128 dalībnieki, tajā skaitā bērni, jaunieši un pieaugušie.

 

Nenoliedzami, ka "ERASMUS⁺" programmas iespējas aktīvi izmanto arī Jelgavas nevalstiskās organizācijas, piemēram, biedrības "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" (3 projekti ar 50 dalībniekiem), "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" u.c.

 

Programma "Erasmus+" sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā, Latvijā un Jelgavā.

 

Informācija sagatavota

Sabiedrības integrācijas pārvaldē

 

 2020. gads

 

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS JAUNIEŠU MEDIJU NOMETNEI "YOUNG MEDIA SHARKS 2020"

 

No 20. līdz 25. oktobrim Siguldā norisināsies mediju nometne "Young Media Sharks", kur 30 jaunie mediju talanti no visas Latvijas nedēļas garumā gūs unikālas zināšanas un praktiski darbosies iedvesmojošu Latvijas mediju profesionāļu vadībā. Nometnei pieteikties aicināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kas savu nākotni saista ar žurnālistiku, kinojomu vai kultūras menedžmentu. Dalība nometnē ir bez maksas.

 

YMS_3.jpg

 

Šāgada "Young Media Sharks" nometnes pasniedzēji būs: mediju producents no Nīderlandes Folkers Tempelmans, ētera personība Toms Grēviņš (Pieci.lv), LTV raidījumu veidotāja Marta Selecka ("Te" un "Literatūre" veidotāja), pasākumu vadītājs Renārs Zeltiņš, radio producente Karmena Stepanova ("Dod pieci", "Cita domnīca"), "Re:Baltica" žurnāliste Inese Liepiņa ("Starp citu"), aktrise un runas pedagoģe Anita Grūbe, multimediju producente Justīne Savitska (Latvijas Radio), filmu veidotājs Matīss Kaža ("Klejotāji"), operators Dāvis Doršs ("Sirmā kulta ēdieni", "Pa straumei"), sociālo mediju eksperts Vilhelms Meistars ("Wrong"), reklāmas speciālists Raimonds Platacis, teātra režisors Dmitrijs Petrenko un daudzi citi. Īpašie viesi nometnē: filmas "Dvēseļu putenis" režisors Dzintars Dreibergs un žurnāliste, atmodas laika līdere un Triju Zvaigžņu ordeņa ieguvēja Marina Kosteņecka.

 

Šogad nometnē darbosies arī "Young Media Sharks" studija, kur plašākai auditorijai pārraidīsim intervijas ar nometnes pasniedzējiem," saka nometnes idejas autore Ilona Bičevska.

 

Pieteikties nometnei var projekta mājaslapā YoungMediaSharks.eu līdz 11. oktobrim. Jauniešus izvērtēs pēc radošā uzdevuma un motivācijas.

 

Kontakti:

Kārlis Dagilis,

"Young Media Sharks" satura vadītājs

karlis.dagilis@gmail.com

 

 

Untitled.png

 

JJC_PLANS_FEBRUARIS_2020.jpg

Janvāris.jpg

2019. gads

JJC_DECEMBRIS_2019.jpg

 

JJC_PLANS_NOVEMBRIS_2019.jpg

JJC_PLANS_OKTOBRIS_2019.jpg

 

JJCplansseptembris.jpg

 

 

2019. gads

Aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes jomā un biedrības, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros. Projekta konkursā savas idejas īstenošanai iespējams iegūt 4600 euro.

Pretendenti savus pieteikumus konkursam var iesniegt no 03.06.2019. – 04.07.2019. Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā.

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi.

 

Projektu "PuMPuRS" Jelgavā īsteno 12 izglītības iestādes. Projekta ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas un transporta izdevumu kompensāciju u.c. atbalstu.

    

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa pieteikums jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst.8:00 – 19:00, citās nedēļas dienās no plkst.8:00 – 17:00, piektdienās no plkst.8:00 – 14:30, pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 – 13:00.

Papildus informāciju par projektu sagatavošanu sniegs Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Linda Vovere, tālrunis 63005527

 

Projektu konkursi tiks organizēti saskaņā ar šādiem dokumentiem:

Konkursa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos" nolikums:

 

 1. 1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā"
 2. 2. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
 3. 3. pielikums Sadarbības partneru apliecinājums
 4. 4. pielikums Apliecinājums jauniešiem
 5. 5. pielikums Vērtēšanas kritēriji
 6. 6. Preventīvo pasākumu plāns PMP riska samazināšanai Jelgavas Tehnikumā.
 1. !!!Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki).

 

Jauniešus aicina vasarā satikties Jelgavas Jauniešu centrā

JJC_DARBA_LAIKS_2019_VASARA_2.jpg

Grafiks vasarai

 

JJC_AKTIVITATES_2019_VASARA_1.jpg

JJC_AKTIVITATES_2019_VASARA_2.jpg

 

Diskusiju par diskrimināciju etniskās piederības dēļ

27.03.2019.

49482107_768879023468879_7572958835355156480_o.jpg

Jaunieši aicināti uz diskusiju par diskrimināciju etniskās piederības dēļ kopā ar Latvijas Radio 5 ētera personību Aleksi Vilciņu un PROVIDUS vadošo pētnieci migrācijas un integrācijas jomā Agnesi Lāci. Diskusija notiks 25. aprīlī pulskten 13.00 līdz 16.00, Jelgavas Jauniešu centrā, Skolotāju iela 8, 3. stāvā. Vairāk>

 

Ghetto Games" filmu izrādīs vairāk kā 100 vietās Latvijā

big_Filma_Getto.jpg

Sākot ar 26.martu līdz maija beigām vairāk kā 100 vietās Latvijā tiks izrādīta  "Ghetto Games" jaunākā dokumentālā filma "No Ghetto līdz Olimpiādei".  Dokumentālās filmas pamatā ir ne tikai stāsts par vienu no jaunā olimpiskā sporta veida 3x3 basketbola pasaules labākajām komandām – "Ghetto Basket" un Latvijas izlases spēlētājiem, bet arī par "Ghetto Basket" desmit gadu attīstību. Šo desmit gadu laikā ir izaugusi jauna spēlētāju paaudze, kuras labākie pārstāvji pašreiz ir ceļā uz 3x3 basketbola vēsturisko notikumu – sporta veida debiju 2020. gada Tokijas Olimpiskajās spēlēs. Turklāt mērķis ir ne tikai dalība Olimpiskajās spēlēs, bet arī cīņa par medaļām!

 

Šī gada "Ghetto TV" filma stāsta par pārdzīvojumiem, pārbaudījumiem, komandas saliedētību un ielu rūdījumu desmit gadu laikā, kas radījis platformu jaunai un daudzsološai olimpiešu paaudzei.

 

Jelgavā "Ghetto Games" filma tiks izrādīta 11.aprīlī, plkst.16:00 JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jelgavas jauniešu centrā (Skolotāju iela 8, 3.stāvs).

 

Dokumentālās filmas "No Ghetto līdz Olimpiādei" treileris

Filmas partneri: Žurnāls "Sports", "Radio TEV", "Sportland", "Maxima".

 

Radošais konkurss "Jaunieši pret smēķēšanu"

19.03.2019.

radoso_darbu_paraugs.png

 

Kampaņas „Spēks pateikt NĒ!" autori aicina jauniešus veidot radošu turpinājumu frāzei „Paldies, nē! Es labāk izvēlos…" kā atbildi vienaudzim, kurš piedāvā uzsmēķēt. Veselības ministrija katru nedēļu labākajiem darbiem piešķirs dāvanu kartes simt eiro vērtībā dažādās sporta un izklaides vietās. Vairāk>

 

Kino skatē „Crazy Night 2019" izcilas mākslas filmas no Eiropas un ASV kopā ar LKA studentu veidotajām īsfilmām

15.03.2019.

Publicitates attels_Crazy Night2019.png

 

22. martā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Nacionālajā filmu skolā no pulksten 18 līdz pat pusnaktij norisināsies tradicionālā LKA kino skate „Crazy Night 2019", kuras ietvaros šogad norisināsies filmu lektoriji un izglītojošas meistarklases kino veidošanā. Ieeja kino skatē bez maksas! Vairāk>

 

Jauniešus aicina iesaistīties projektā

13.03.2019.

wide-27539a8e265ee.jpg

 

Līdz 2020. gada 31. oktobrim ir pagarināts Eiropas Sociālā fonda atbalstītais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jelgavas pilsētas pašvaldības kopīgi īstenotais projekts "Proti un dari!". Projekta mērķis ir motivēt un iesaistīt atbalsta pasākumos jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Vairāk>

 

Aicina rīkot "ideju talkas" par vides uzlabošanu

13.03.2019.

ideju_talka_02.png

27. aprīlī Latvijā 11. reizi tiks aizvadīta Lielā talka – pasākuma ieskaņā tās organizatori aicina iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, rīkot "ideju talkas", lai kopīgi izdomātu radošus risinājumus apkārtējās vides uzlabošanai ilgtermiņā. Vienlaikus entuziasti aicināti pastāstīt apkārtējiem par savām idejām videoierakstā un piedalīties Lielās talkas konkursā. Vairāk>