4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

Arhīvs 2019

Arhīvs 2019

08.08.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Institūta ielā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere divu āra bērzu ciršanai Institūta ielā 4, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 08.08.2019. līdz 21.08.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

 

18.07.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere būvprojekta “Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās, 25. posms” ietvaros paredzēto koku ciršanai. Publiskā apspriešana notiek no 18.07.2019. līdz 31.07.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

 

11.07.2019.

 

                   Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Prohorova ielā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere Prohorova ielā 13, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 11.07.2019. līdz 25.07.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

 

06.06.2019.

 

Detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 30.maija lēmumu Nr.2-26.3/4765 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcija.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, adrese: Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.: 67860302.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 10.06.2019.-01.07.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.jūnijā plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar detālplānojuma redakciju no 10.06.2019.-01.07.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12240) un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 01.07.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma raksts

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Plānotās komunikācijas

Apbūves noteikumi

Pārskats par Detālplānojuma izstrādi

 

 

30.05.2019.

 

                    Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

                                        Dobeles šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota trīs koku ciršanas iecere Dobeles šosejā, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 30.05.2019. līdz 13.06.2019. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka ir nepieciešams izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapa

Koku ciršanas plāns

 

 

 

16.05.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Rīgas ielā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota divu koku ciršanas iecere zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 09000270272, blakus īpašumam Rīgas ielā 50A, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 16.05.2019. līdz 30.05.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Aptaujas lapaKoku ciršanas plāns

 

 

04.04.2019.

 

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr.3/3 tiek nodota publiskajai apspriešanai tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” redakcija.

 

Tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas- no 08.04.2019.-28.04.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.aprīlī plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar tematiskā plānojuma redakciju no 08.04.2019.-28.04.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 28.04.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv

 

Paskaidrojuma raksts

 Kartes:

Brīvas piekļuves objekti krastmalāsKrastu tipiĪpašumpiederība krastmalām pieguļošajās teritorijāsPiekļuve krastam pavasarīPiekļuve krastam vasarāŪdeņu teritorijas izmantošanaIerobežotas piekļuves objekti krastmalāsPerspektīvie publiskie objekti un attīstāmās teritorijasUpju aizsargjoslas

 

 

28.03.2019.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, kano 2019. gada 28. marta līdz 27. aprīlim notiks transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 250 “Par IVN procedūras piemērošanu” pieņemts 2015. gada 12. oktobrī, IVN programma izsniegta 2015. gada 30. oktobrī. Ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums’’ sagatavots 2019. gada martā.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Ziņojuma apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 10. aprīlī plkst. 18:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielajā konferenču zālē, Svētes ielā 33, Jelgavā.

 

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā – Lielā iela 11, Jelgava,

131.kab. pirmdienās no 8:00 līdz 19:00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00.

 

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2019. gada 27. aprīlim var iesniegt:

 

1) Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, fakss: 67321049, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv );

 

2) Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, 131. kabinetā (Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pats: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv).

 

Ziņojuma kopsavilkumsZiņojumsPielikumiSanāksmes protokols

 

 

21.03.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Lietuvas šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota septiņu koku ciršanas iecere zemes vienībā ar kadastra apzīmējuma Nr. 09000170368, blakus īpašumam Lietuvas šosejā 70, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 21.03.2019. līdz 04.04.2019. ieskaitot.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Lietuvas šosejas 70 plāns Aptaujas lapa

 

21.02.2019.

 

Detālplānojuma zemesgabalam 6.līnijā 18, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 15.februāra lēmumu Nr.2-35.1.2/175 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma zemesgabalam 6.līnijā 18, Jelgavā redakcija.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tālr.: 29269076.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 21.02.2019. līdz 14.03.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.februārī pulksten 16.30 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar detālplānojuma redakciju no 21.02.2019.līdz 14.03.2019. var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kab. pirmdienās no 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 14.03.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsInženierkomunikāciju plānsApbūves noteikumi

 

 

24.01.19.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 24.01.2019. līdz 07.02.2019. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka koki ir daļēji bojāti un izvietoti blakus perspektīvajai dzīvojamo māju apbūvei.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Asteru iela

 

Asteru_iela_1.jpg

 

Pūra ceļš

 

Pura_cels_2.jpg

 

 

Pura_cels_3.jpg

 

 

Astereu ielas un Pūra ceļa plāns

Aptaujas lapa

 

8.10.18.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pumpura ielā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota četru koku ciršanas iecere Pumpura ielā, blakus īpašumam Pumpura ielā 5, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 18.10.2018. līdz 01.11.2018. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka koki aizēno blakus esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu logus un ir iespējama to retināšana.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

Koku novietnes plāns

 

Pumpura_iela_fotofiksācija_1.jpg

 

Pumpura_iela_fotofiksācija_2.jpg

 

20.09.18.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Sniega ielā un Būriņu ceļā Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota 23 koku ciršanas iecere Sniega ielas pieguļošajās teritorijās un 19 koku ciršanas iecere Būriņa ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”, kas paredz zaļās infrastruktūras izveidošanu Sniega ielas apkaimē, virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošanu Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai, Svētes upes caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa tilta un novadgrāvja caurplūdes atjaunošanu pie Būriņu ceļa.

 

Publiskā apspriešana notiek no 20.09.2018. līdz 04.10.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Koku saraksts Sniega ielā

Koku saraksts Būriņu ceļā

Aptaujas lapa

 

16.08.18.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Pilssalas ielā 12, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 13.08.2018. lēmumu Nr. 528/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota piecu koku ciršanas iecere Pilssalas ielā 12, Jelgavā. Koku ciršana plānota projekta “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā” Pilssalas ielā 8 un Pilssalas ielā 12, Jelgavā ietvaros, kas paredz krasta nostiprinājumu un bruģēta stāvlaukuma izbūvi.

 

Publiskā apspriešana notiek no 16.08.2018. līdz 30.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

 

Koku ciršanas publiskā apspriešana Pilssalas ielā 12.jpg

 

01.08.18.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lietuvas šosejā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 31.07.2018. lēmumu Nr. 470/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota koka ciršanas iecere Lietuvas šosejā (kadastra apzīmējums 09000070247), Jelgavā. Koka ciršana paredzēta sakarā ar plānotās degvielas un auto gāzes uzpildes stacijas ar veikalu Lietuvas šosejā 2A, Jelgavā, iebrauktuves izbūvi. Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “KOOL Latvija”, Bērzaunes iela 11, Rīga.

 

Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018. līdz 16.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

 

Screenshot (333).jpg

 

01.08.18.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai “Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā”

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 30.07.2018. lēmumu Nr. 466/4-5/K, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Rīgas ielā un Pumpura ielā, Jelgavā. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to  ka nepieciešama retināšana (10 gab.) un koki ir daļēji nokaltuši (8 gab.). Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “EfTEN Jelgava”, Blaumaņa iela 5a-2, Rīga.

 

Publiskā apspriešana notiek no 02.08.2018. līdz 16.08.2018. ieskaitot. Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv. Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Aptaujas lapa

 

Screenshot (332).jpg

 

03.04.18

 

Ziņojums par publisko apspriešanas procedūru koku ciršanai Garozas ielā, Prohorova ielā, Neretas ielā, Jelgavā

 

 

Informācija par publisko apspriešanu

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldība

Publiskās apspriešanas norises laiks: 08.03.2018. – 22.03.2018.

 

Publiskā apspriešana rīkota pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 54/4-5/K

 

Koku ciršanas mērķis: Garozas ielas posma, Prohorova ielas un Neretas ielas, Jelgavā,  pārbūve, kas paredz novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošanu un uzlabošanu.

 

Plānoto cērtamo koku apraksts: Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki.

 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums:

1.

Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules

Skaits kopā

 

1.1. aptaujas lapas

1

1.2. iesniegumi

1.3. vēstules

2

Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri (Iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā)

 

 

2.1. atbalsta

– Par koku ciršanu pretenziju nav.

1

2.2. daļēji atbalsta

2.3. noraida

2.4. cits viedoklis

 

07.03.2018

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai plānotajās būvniecības iecerēs “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā”

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes 26.01.2018. lēmumu Nr. 54/4-5/K, publiskai apspriešanai tiek nodota 105 koku ciršanas iecere. Publiskā apspriešana notiek no 08.03.2018. līdz 22.03.2018. ieskaitot.

 

Tiek veikta būvprojektu “Garozas ielas pārbūve, Jelgavā”, “Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā” un “Neretas ielas pārbūve, Jelgavā” izstrāde, kuru realizēšana paredzēta 2019 – 2020.gadā. Ielu pārbūves mērķis ir novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Būvprojektos tiks paredzēta braukšanas joslu pārbūve un paplašināšana, autobusu pieturu, apgaismojuma, inženiertīklu, apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu, izbūve. Būvprojektu realizācijas ietvaros, ielu sarkano līniju robežās, paredzēta 105 koku izciršana, tai skaitā 54 vērtīgi koki, 18 mazvērtīgi koki, 33 nevērtīgi koki. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki. Būvprojektu ietvaros tiks paredzēts iestādīt aptuveni 80 kokus.

 

Objekta pasūtītājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava (sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams saņemt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, vecākā projektu vadītāja Daina Traidase t.63005490, e-pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Objekta projektētājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3C”, Paula Lejiņa iela 2, Jelgava.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: buvvalde@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības pašvaldības Būvvaldē.

 

Vispārīgie dati

Informatīvs materiāls (1)

Informatīvs materiāls (2)

Koku novērtējums

Skaidrojošais apraksts

Aptaujas lapa

Foto

 

07.02.2019.

 

Paziņojums par paredzētās darbības „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: „Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”.

 

Paredzēto darbību plānots īstenot Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā (kadastra Nr. 09000070385, kadastra apzīmējums 09000070333), SIA “Fortum Latvia” teritorijā.

 

Ierosinātājs: SIA “Fortum Latvia”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

Paredzamās darbības apraksts: SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A tika nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Tās uzdevums ir nodrošināt Jelgavas pilsētas iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju, kura ir ražota no vietējiem atjaunojamiem resursiem, tādējādi veicinot efektīvu un saudzīgu resursu izmantošanu, aprites ekonomiku un CO2 izmešu samazinājumu no enerģijas ražošanas pilsētā. Projekta tehnoloģiskajā daļā jau sākotnēji, pasūtot sadedzināšanas iekārtu, tika paredzēta iespēja, ka nākotnē, kopā ar koksnes biomasu un kūdru, varētu tikt sadedzināts arī cits kurināmais, tostarp speciāli šķirots un sagatavots no atkritumiem iegūts kurināmais. Šobrīd katla kurtuvē tiek izmantota verdošā slāņa sadedzināšanas tehnoloģija, ar verdošā slāņa tvaika katlu HYBEX. Gada laikā uzņēmumā koģenerācijas stacijā saražo 340 GWh enerģijas (200 GWh siltumenerģijas un 140 GWh elektroenerģijas). Šobrīd kā kurināmais tiek izmantota biomasa (170000 tonnas/gadā), kūdra  (15000 tonnas gadā), dabasgāze – (1100 tūkst.m3/gadā).

 

Veicot kurināmā diversifikāciju, līdzsadedzinot arī speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo (30 tūkst. tonnas/gadā), plānots, ka saražotais enerģijas daudzums palielināsies par 35%, veidojot  460  GWh enerģijas (270 GWh siltumenerģijas un 190 GWh elektroenerģijas). Gadījumā, kad no atkritumiem iegūtā kurināmā apjoms nav pietiekošs, lai saražotu noteikto enerģijas apjomu, plānots palielināt arī biomasas daudzumu (līdz  220 000 tonnas /gadā), kas nepieciešamības gadījumā varētu aizstāt citus kurināmā veidus (piemēram, speciāli šķirotu un sagatavotu no atkritumiem iegūtu kurināmo). Šobrīd SIA “Fortum Latvia” koģenerācijas stacijā Rūpniecības ielā 73A jau ir uzstādīta sadedzināšanas iekārta, kas nodrošina dūmgāzu karsēšanu virs 850 °C vismaz 2 sekundes, kas ir obligāta prasība, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu sadedzināšanas procesu. Drošības nolūkos, kā alternatīvu dabasgāzei, ir paredzēts izmantot dīzeļdegvielu līdz 45 tonnām gadā.

 

Koģenerācijas stacija atrodas Jelgavas pilsētas dienvidrietumu daļā, Lielupes kreisajā krastā. Tuvākās mazstāvu dzīvojamās mājas atrodas ~ 50-100 m attālumā no darbības vietas. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu koģenerācijas stacijas zemes gabals atrodas pilsētas ražošanas apbūves teritorijā.

 

2019. gada 10. janvārī tika izdots Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai (publiski pieejams: www.vpvb.gov.lv).

 

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 19. februārī plkst. 17:00  Jelgavas novada pašvaldības telpās, Pasta ielā 37, Jelgavā, Domes lielajā zālē.

 

Ar informāciju par paredzēto darbību un  ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:30, kā arī Ierosinātāja mājas lapā  www.fortum.lv sadaļā Projekti.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2019. gada 28. februārim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,  www.vpvb.gov.lv , vai Ierosinātājam – SIA “Fortum Latvia”, adrese: Rūpniecības iela 73A, Jelgava, LV-3008, tālr. 63083381, vai elektroniski uz e-pastu: fortum.jelgava@fortum.com .

 

Paziņojums par paredzētās darbības sabiedrisko apspriešanu publicēts 2019. gada 7. februārī laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis” Nr. 6 (597)

 

Kopsavilkums par paredzamo darbībuIesniegumsLēmums

 

24.01.2019.

 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā

 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteiktajam, publiskajai apspriešanai tiek nodota astoņpadsmit koku ciršanas iecere Asteru ielā un Pūra ceļā, Jelgavā. Publiskā apspriešana notiek no 24.01.2019. līdz 07.02.2019. ieskaitot. Koku ciršana paredzēta sakarā ar to,  ka koki ir daļēji bojāti un izvietoti blakus perspektīvajai dzīvojamo māju apbūvei.

 

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (t. 63005522, 63005537) un Būvvaldē (t. 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā (pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30), kā arī  pilsētas portālā www.jelgava.lv, sadaļā PILSĒTA / Sabiedrība / Līdzdalība/ Publiskā apspriešana koku ciršanai.

 

Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā) var iesniegt elektroniski uz e-pastu: dome@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV- 3001.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 

Asteru iela

 

Asteru_iela_1.jpg

 

Pūra ceļš

 

Pura_cels_2.jpg

 

 

Pura_cels_3.jpg

 

 

Astereu ielas un Pūra ceļa plāns

Aptaujas lapa

 

 

03.01.2019.

 

Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā Vides pārskata publiskā apspriešana

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.15/11 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā redakcija un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde, adrese Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr. 63005493; 63005475, www.jelgava.lv.

 

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis: 29262684. Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome.

Lokālplānojuma un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.01.2019. līdz 03.02.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21.janvārī pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās, Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar lokālplānojuma materiāliem un Vides pārskatu no 07.01.2019. līdz 03.02.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8 līdz 19 , otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 14.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 03.02.2019 (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā- Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsEsošais zonējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiTransporta plūsmu izpētes projektsVides pārskatsZiņojums par lokālplānojuma izstrādi un institūciju nosacījumu ievērošanu

 

Publiskā apspriešana Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20

 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.01.2019. līdz 03.02.2019.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tālr.: 29269076.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.janvārī. pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 03.02.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā- Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

 

Paskaidrojuma rakstsFunkcionālais zonējumsEsošā situācijaTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiPārskats par institūciju nosacījumiem