1.2 °C, 1 m/s, 74.9 %

Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsEkoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā
Ekoloģisko avāriju likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā

Projekta mērķis ir ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana pašvaldību teritorijās, kas atrodas Lielupes upju zonā, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par rīcībām, kas jāievēro, lai mazinātu vides piesārņojumu, un apmācot vienotu ātrās reaģēšanas komandu ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai un piesārņojuma mazināšanai.
Projekta budžets: 808 584.00 LVL
Finansējuma avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 172 848,00 LVL, no kuriem 146 921.00 LVL līdzfinansē ERAF un 25 927.00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldībai paredzēts līdzdarboties sekojošās projekta aktivitātēs:

  • ekoloģisko avāriju iestāšanās un novēršanas scenāriju izstrādē un integrēšanā esošajā ĢIS;
  • ekspertīzes veikšana plūdu kartēm;
  • Agrīnās apziņošanas (WEB un SMS) sistēmas izstrāde saskaņā ar ekoloģisko avāriju iestāšanās un novēršanas scenārijiem un savietošana ar esošo ĢIS;
  • IT aprīkojuma nodrošināšana, kas nepieciešams ekoloģisko risku prognozēšanas, novēršanas un agrīnās apziņošanas sistēmas izveidošanai, integrēšanai esošajā ĢIS un uzturēšanai
  • pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju un Ungāriju;
  • teorētiskās un praktiskās apmācības ekoloģisko avāriju novēršanā;
  • projekta vadībā un administrēšanā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada decembrim. Projekta kopējais budžets ir 808 584.00 LVL, t.sk., Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 172 848,00 LVL, no kuriem 146 921.00 LVL līdzfinansē ERAF un 25 927.00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Projekta partneri:
Vadošais partneris – Jelgavas pilsētas pašvaldība, projekta partneri-, Jelgavas novada pašvaldība, Latvijas VUGD, Lietuvas VUGD Šauļu brigāde, Lietuvas VUGD Paņevežu brigāde.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
tālr. 63005471

Saistītie dokumenti:

Informācija par projektu (191.5 Kb)

Jelgavas pilsētas dome (648.63 Kb)

Valērijs Gabrāns (1.91 Mb)

VUGD (1.05 Mb)

Jelgavas novads (1.84 Mb)

Šauļu VUGD (1.17 Mb)

Paņevežas VUGD (1019.24 Kb)

Jelgavas buklets (766.42 Kb)

 

 

Saistītie raksti:

Veidos vienotu ātrās reaģēšanas komandu ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai (27.09.2012.)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā” atklāšanas konferencē, kas notika Jelgavā, sadarbības partneru pārstāvji no Latvijas un Lietuvas, kā arī attiecīgo jomu speciālisti dalījās informācijā par plānotajām aktivitātēm un ekoloģisko situāciju pierobežā.

 

Konferencē speciālisti sprieda par Lielupes baseina ekoloģiju un tās apdraudējumu, ekoloģisko avāriju seku likvidēšanu un citiem ar vides piesārņojumu saistītiem jautājumiem.

Latvijas  – Lietuvas  pārrobežu sadarbības projekta mērķis ir ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana pašvaldību teritorijās, kas atrodas Lielupes upju zonā. Projekts paredz nodrošināt iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par rīcībām, kas jāievēro, lai mazinātu vides piesārņojumu, kā arī izveidot vienotu ātrās reaģēšanas komandu ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai un piesārņojuma mazināšanai.

Jelgavas pilsētas pašvaldība projektā līdzdarbosies ekoloģisko avāriju iestāšanās un novēršanas scenāriju izstrādē, ekspertīzes veikšanā plūdu kartēm, agrīnās apziņošanas sistēmas izstrādē, IT aprīkojuma nodrošināšanā, kas nepieciešams ekoloģisko risku prognozēšanas, novēršanas un agrīnās apziņošanas sistēmas izveidošanai un citās projektā paredzētās aktivitātēs.

Projekts paredz nodrošināt iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par rīcībām, kas jāievēro, lai mazinātu vides piesārņojumu, kā arī izveidot vienotu ātrās reaģēšanas komandu ekoloģisko avārijas seku likvidēšanai un piesārņojuma mazināšanai, ko īstenos projektā iesaistītās pašvaldības sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas glābējiem.

Projekta realizācijas laikā tiks uzlabots iesaistīto operatīvo dienestu materiāli – tehniskais nodrošinājums – iepirktas motorlaivas, rācijas un cita ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai un glābšanai nepieciešamā tehnika. .

Projekta īstenošanas sadarbības partneri ir Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Šauļu apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Paņevežu apgabala ugunsdzēsības un glābšanas dienests.  Konferencē piedalījās arī Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji.

Projektu plānots īstenot no 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada decembrim. Tā kopējais budžets ir 808 584 latu, tai skaitā, Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 172 848 latu, no kuriem 146 921 latu līdzfinansē ERAF un 25 927.00 latu līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē

 

 

Spriedīs par ekoloģisko avāriju seku likvidēšanu un vides piesārņojumu (21.09.2012.)

Piektdien, 21. septembrī, JIC biznesa inkubatorā notiks Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā” atklāšanas konference, uz kuru aicināti visi tā sadarbības partneru – Jelgavas pilsētas pašvaldības, Jelgavas novada pašvaldības, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Lietuvas VUGD Šauļu brigādes un Paņevežu brigādes pārstāvji, kā arī Jelgavas pašvaldības policijas pārstāvji un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji.

 

Konferencē speciālisti spriedīs par Lielupes baseina ekoloģiju un tās apdraudējumu, ekoloģisko avāriju seku likvidēšanu un citiem ar vides piesārņojumu saistītiem jautājumiem.

Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības projekta mērķis ir ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana pašvaldību teritorijās, kas atrodas Lielupes upju zonā. Projekts paredz nodrošināt iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu par rīcībām, kas jāievēro, lai mazinātu vides piesārņojumu, kā arī izveidot vienotu ātrās reaģēšanas komandu ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai un piesārņojuma mazināšanai.

Jelgavas pilsētas pašvaldība projektā līdzdarbosies ekoloģisko avāriju iestāšanās un novēršanas scenāriju izstrādē, ekspertīzes veikšanā plūdu kartēm, agrīnās apziņošanas sistēmas izstrādē, IT aprīkojuma nodrošināšanā, kas nepieciešams ekoloģisko risku prognozēšanas, novēršanas un agrīnās apziņošanas sistēmas izveidošanai un citās projektā paredzētās aktivitātēs.

Projektu plānots īstenot no 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada decembrim. Tā kopējais budžets ir 808 584 latu, tai skaitā, Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 172 848 latu, no kuriem 146 921 latu līdzfinansē ERAF un 25 927.00 latu līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē