0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsEnergoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā
Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā

Projekta mērķis: izstrādāt integrētas pilsētvides attīstības koncepcijas un vadlīnijas, kas nodrošinātu daudzstāvu dzīvojamo kvartālu un pilsētas teritoriju apkārtējās dzīves vides pievilcības paaugstināšanos un ilgtspējīgu attīstību.

Projekta kopējais budžets: 3 768 836 EUR t.sk. Jelgavas pašvaldības kopējais budžets ir 303 549 EUR (85%-ERAF; 15%-Jelgavas pašvaldība).

2012.gada 24.janvārī noslēdzās projekta ”Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā” realizācija Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas ietvaros. Projekta īstenošana sākās 2008.gada oktobrī, un tajā iesaistījās 15 partneri no Vācijas, Polijas, Lietuvas , Latvijas, Igaunijas un Baltkrievijas. Projekta vadošais partneris – Vācijas Mājokļu, pilsētas un telpiskās attīstības plānošanas asociācija.

Projekta mērķis: izstrādāt integrētas pilsētvides attīstības koncepcijas un vadlīnijas, kas nodrošinātu daudzstāvu dzīvojamo kvartālu un pilsētas teritoriju apkārtējās dzīves vides pievilcības paaugstināšanos un ilgtspējīgu attīstību.

Projekta mērķa grupas:

  • Daudzstāvu dzīvojamo māju iedzīvotāji, dzīvokļu īpašnieki,
  • Daudzstāvu dzīvojamo namu apsaimniekotāji,
  • Siltumapgādes uzņēmēji.

Projekta realizācijas rezultātā tika izstrādāti:

  • Daudzstāvu dzīvojamo teritoriju Jelgavas centra zonā integrētas attīstības koncepcija,
  • Daudzstāvu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas koncepcija,
  • Vadlīnijas „Finanšu instrumentu piesaiste integrētai pilsētvides attīstībai”,
  • Sērijveida dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas dokumentācija (energoauditi) 76 ēkām,
  • 3 pilotprojekti sērijveida (103., 104. un 316. sērijas) daudzstāvu dzīvojamo ēku renovācijai,
  • Informatīvie materiāli – informatīvā lapa „Energoefektivitātes pasākumi Jelgavā”, buklets ”Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā” un 2 brošūras „Renovācija atmaksājas” un ”Daudzstāvu māju publiskās teritorijas attīstība Jelgavā”.

Projekta kopējais budžets ir 3 768 836 EUR t.sk. Jelgavas pašvaldības kopējais projekta budžets ir 303 549 EUR (85%-ERAF; 15%-Jelgavas pašvaldības finansējums).

Papildus informācija par projekta īstenošanas gaitu, projekta partneriem un sasniegtajiem rezultātiem atrodama projekta mājas lapā.