0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsGlābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā
Glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā

Projekta mērķis ir izveidot vienotu glābšanas komandu plūdu situāciju novēršanai Latvijas – Lietuvas reģiona pierobežas teritorijā, nodrošinot ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām un novēršot stratēģiski svarīgu objektu aplūšanu.
Projekta kopējais budžets: 817 844.00 LVL
Finansējuma avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 29 456.00 LVL, no kuriem 25 037.00 LVL līdzfinansē ERAF un 4 419.00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.

 

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldībai paredzēts līdzdarboties sekojošās projekta aktivitātēs:

  • pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju un Holandi;
  • teorētiskās un praktiskās apmācības plūdu situāciju novēršanai;
  • vienotas glābšanas komandas izveidē pierobežas reģionā;
  • nepieciešamā aprīkojuma iegādē, nodrošinot vienotā glābšanas komanda sekmīgu darbību;
  • aprīkojuma iegādē ūdens līmeņa noteikšanai upēs;
  • projekta vadībā un administrēšanā.  


Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada februāra līdz 2014.gada janvārim.

Projekta kopējais budžets ir 817 844.00 LVL, t.sk., Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 29 456.00 LVL, no kuriem 25 037.00 LVL līdzfinansē ERAF un 4 419.00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Projekta partneri:
Vadošais partneris – Lietuvas VUGD Šauļu brigāde, projekta partneri– Jelgavas pilsētas pašvaldība, Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas VUGD.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
tālr. 63005471