8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (12.2012.)

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsIelu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (12.2012.)
Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (12.2012.)

Projekta mērķis – ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes krastmalu, līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta plūsmas caurlaidību, mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot pievilcīgu dzīves vidi.
Projekta budžets – 13 435 060, 00 LVL .
Finasējums avots – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% – 11 419 800 , 00LVL valsts budžeta dotācija 2.25% – 302 289, 00 LVL un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 12.75% – 1 712 971, 00 LVL

Projekta ietvaros tiks veikta:
1. Raiņa ielas rekonstrukcija.
2. J.Čakstes bulvāra rekonstrukcija gar Driksas upes krastu (t.sk. Pilssalas iela).
3. Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja ielas līdz J.Čakstes bulvārim.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēta vairāku jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūve, rekonstruētas ielu brauktuves un ietves, gar brauktuves malām izbūvētas autostāvvietas īslaicīgai automašīnu novietošanai, izbūvētas gājēju pārejas, rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvēta gājēju ietve ar veloceliņu (promenāde) gar Driksas upi, izbūvēti krasta nostiprinājumu konstruktīvie risinājumus un gājēju atpūtas zona, rekonstruēti esošo koku alejas apstādījumi, izbūvēts gājēju tiltiņš pāri Driksas upei uz Pasta salu, pontona tilts zem Driksas upes un rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri kanālam, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums.

Projekts tiek ieviests paralēli ar Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”, kurā paredzēta ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana posmā Mātera iela – J.Čakstes bulvāris – Lielā iela – Mātera iela. Savstarpēji saskaņota un vienlaicīga abu projektu īstenošana nodrošinās iespējami mazākus traucējumus pilsētas satiksmes kustībā.

2012.gada 12.septembrī svinīgi tika atklāta rekonstruētā Raiņa iela. Rekonstruētā ielas posma garums ir 1340 m, kopējā platība, kurā tika veikti būvdarbi ir 35220,40 m2. Rekonstrukcijas darbu ietvaros pilnībā atjaunota brauktuve, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš, rekonstruēti seši krustojumi ar luksoforu objektiem un uzstādītas jaunas autobusu pieturvietas, kā arī jauna dizaina afišu stabi.
Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” līgumcena LVL 3 776 615,23 (ar PVN), bet būvuzraudzību SIA „Jurēvičs un partneri”, līgumcena LVL 26 26428,10 (ar PVN) un autoruzraudzību SIA „3C”, līgumcena LVL 38 972,31 (ar PVN).

2012.gada 15.novembrī tika atklāts rekonstruētais Jāņa Čakstes bulvāris un jaunais Mītavas tilts.
Šis ir beidzamo gadu lielākais ielu rekonstrukcijas līgums. Tas ietver J.Čakstes bulvāra rekonstrukciju posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai, rekonstruēta ielas brauktuve un ietves, gar brauktuves malām izbūvētas autostāvvietas īslaicīgai automašīnu novietošanai, izbūvētas gājēju pārejas un ietve ar veloceliņu (promenāde) gar Driksas upi, izbūvēti krasta nostiprinājumi un gājēju atpūtas zona, rekonstruēti esošo koku alejas apstādījumi, uz Pasta salu pāri Driksas upei izbūvēts jauns gājēju tilts (Mītavas tilts), izbūvēts pontona tilts zem Driksas upes un rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri kanālam, kā arī kopumā rekonstruēts ielu apgaismojums un veikti labiekārtošanas darbi.

Mītavas tilts faktos un skaitļos
Unikālas S veida formas tilts, liekts trijās dimensijās, kuram Eiropā grūti atrast līdzvērtīgu.
Tilta laiduma garums: 152 m, ar betonēto pagarinājumu pilsētas pusē – 199.6 m
Platums: 3.5 m
Vanšu skaits: 28
Divi piloni: 22 m un 24 m
Tērauda elementu skaits: 3850
Laiduma konstrukcija izgatavota no septiņiem 19 – 24 metrus gariem blokiem

Būvprojekta „Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija, Jelgavā” autors ir SIA „3C”.
Būvprojekta arhitektūras daļu izstrādāja SIA „Arhitektu kompānija „Ivara Šļivkas birojs”, bet tiltu daļu SIA „Projekts 3”.

Ģenerāluzņēmējs SIA „Tilts” nodrošināja visu būvdarbu vadību, kā arī veica promenādes betonēšanas un izbūves darbus, visu tiltu izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus.
Galvenie apakšuzņēmēji: SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE””, veica ielas izbūves un bruģēšanas darbus, kā arī lietus ūdens tīklu izbūves darbus, SIA „Jasi M” veica ārējās elektroapgādes un ielu apgaismojuma izbūvi, SIA „MCB Būve” telekomunikāciju sistēmu tīklu izbūves darbus, bet SIA „Saava – LV” nodrošināja satiksmes organizāciju.
Rekonstrukcijas darbu izmaksas ir LVL 6 168 933,10 (ar PVN)

Visu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību veica AS „Ceļu inženieri” (līgumcena LVL 170 043,21 (ar PVN)), bet autoruzraudzību projekta autori (līgumcena LVL 103 753,13).

2012.gada 12.jūlijā Jelgavas pilsētas dome noslēdza līgumu ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” par Lielās ielas rekonstrukcijas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai, Jelgavā par kopējo līgumcenu LVL 5 384 417,22 (t.sk. PVN). Būvuzraudzību objektā veic AS „Ceļu inženieri”, līgumcena LVL 47 335,20, bet autoruzraudzību SIA „3C”, līgumcena LVL 84 397,50.

Lielajā ielā decembrī ir pabeigti 28,3% no plānotajiem rekonstrukcijas darbiem un satiksmei ir atvērts posms no J.Čakstes bulvāra līdz Pasta ielai. Līdz pavasarim objektā ir tehnoloģiskais pārtraukums un rekonstrukcijas darbi nenotiek.

Lielās ielas rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņš ir 2013.gada 1.novembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 435 060 lati, t. sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% – 11 419 800 lati, valsts budžeta dotācija 2.25% – 302 289 lati un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 12.75% – 1 712 971 lati.

Projektu paredzēts īstenot no 2010.gada decembra līdz 2013.gada decembrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā