-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsIzglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā
Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā

Projekta mērķis – palielināt iespēju mācību procesā izmantot informācijas tehnoloģijas.
Projekta budžets – LVL 309 071.34
Finansējuma avots – ERAF finansējums LVL 309 071.34

Projekta ietvaros paredzēts ierīkot datortīklus un izveidot jaunas pieslēguma vietas 9 Jelgavas pilsētas skolās: Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 1.ģimnāzijā, Jelgavas 4.vidusskolā, Jelgavas 3.pamatskolā, Jelgavas 5.vidusskolā, Jelgavas 6.vidusskolā, Jelgavas 2.pamatskolā, Jelgavas 4.pamatskolā.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties 366 stacionāros datorus, 8 portatīvos datorus un 4 multimediju komplektus.

Datortīkli un jaunas pieslēguma vietas ir izveidotas 2010.gada nogalē. 2011.gada decembrī ir piegādāts multimediju kabinetu aprīkojums un skolotāju portatīvie datori 3 skolām- Vakara (maiņu) vidusskolai, 3.pamatskolai, 4.pamatskolai, bet 2012.gada janvārī- 2.pamatskolai.

2012.gada aprīlī tika piegādāti stacionārie datori Jelgavas 2.pamatskolā un Jelgavas 5.vidusskolā, jūlijā – Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, Jelgavas 1.ģimnāzijā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 4.pamatskolā, Jelgavas 3.pamatskolā, Jelgavas 4.pamatskolā, Jelgavas 6. vidusskolā un Jelgavas 4.vidusskolā.

Projektu 100% apmērā finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 307 856.26 LVL.

Projekta īstenošanas laiks no 2010.gada 2.janvāra līdz 2012.gada 31.oktobrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā

Tālr. 63005472