8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsŠauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā
Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā

Projekta mērķis: veicināt Jelgavas un Šauļu reģionu pievilcību iedzīvotāju un viesu vidū, uzlabojot un palielinot sporta un kultūras pasākumu daudzveidību, iesaistot jauniešus un citus sabiedrības locekļus no abām pašvaldībām.
Projekta budžets: 217 331 EUR
Finansējuma avots:  111 095 EUR Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets un 106 236 EUR – Šauļu pilsētas pašvaldības budžets.
Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta daļas budžeta finansējums 111 095 EUR apmērā sadalās pa šādiem finansējuma avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 94 430,75 EUR (85 %) un Jelgavas pilsētas pašvaldības – 16 664,25 EUR (15 %).

 

Lai sekmētu vispārējā mērķa sasniegšanu, ir izvēlēti trīs projekta apakšmērķi:
1) izveidot jaunus kopīgus sporta un kultūras pasākumus Jelgavā un Šauļos un iesaistīt tajos jaunos iedzīvotājus no abu projekta partneru teritorijām – lai sasniegtu to, projekta partneru pilsētās tiks organizēti trīs sporta pasākumi un divi kultūras pasākumi.
2) popularizēt pārrobežu pasākumus visā reģionā un veicināt to iedzīvotāju piedalīšanos tajos – tiks izplatīta informācija ar tradicionālo un digitālo mediju palīdzību, ar radio un video raidījumiem un vides reklāmām, plakātiem un brošūrām. Lai iesaistītu pēc iespējas vairāk vietējo iedzīvotāju jaunizveidotajos pārrobežu sporta pasākumos, tiks organizēts kopīgs apvidus skrējiens, kurā varēs piedalīties visi interesenti gan no Jelgavas, gan Šauļiem.
3) stiprināt materiālo bāzi, lai organizētu kopīgos pārrobežu pasākumus – lai to sasniegtu, sporta, āra un iekštelpu pasākumu aprīkojums tiks iepirkts gan Šauļos, gan Jelgavā.

Projektu īsteno Šauļu pašvaldība (Lietuva) – vadošais partneris – un Jelgavas pilsētas pašvaldība – partneris.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 14. februārim.

Projekta aktivitāšu apraksts:
1) projekta vadība – ietver projekta īstenošanu un publicitātes pasākumu veikšanu
2) kopīgu sporta pasākumu stiprināšana
Iecerēts organizēt jauniešu sporta dienas Šauļos. Abu pilsētu jaunieši sacentīsies strītbolā, futbolā un apvidus skriešanā. Pasākuma ietvaros jauniešiem organizēs arī ekskursijas un sadraudzības vakarus. Abu pilsētu jauniešiem augustā un septembrī Jelgavā iecerēti strītbola un futbola turnīri. Lai pasākumi notiktu, tiks iegādāts sporta aprīkojums un inventārs (Jelgavai – strītbola grozi un bumbas).
3) kopīgu kultūras pasākumu stiprināšana
Aktivitāte sastāv no diviem kultūras pasākumiem. Pasākums „Otrā elpa” iecerēts trīs dienas. No katras partnerorganizācijas pasākumā piedalīsies 10 jaunieši. Pasākuma mērķis ir atrast radošus un inovatīvus utilizācijas ceļus dažādiem materiāliem, kuri parasti tiek klasificēti kā atkritumi.
2012.gada februārī tiks organizēts pasākums „Ceļo laikā”, tā mērķis – attīstīt un veicināt radošo procesu, izmantojot ledu.
Jaunie mākslinieki no Jelgavas un Šauļiem (pa 10 no katras pilsētas) strādās profesionālu mākslinieku virsvadībā.

Par šī dokumenta saturu atbild Jelgavas pilsētas dome un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informācija sagatavota

Projektu vadības sektorā tālr. 63005477

 

 

Jauniešu sporta spēles Šauļos

No 19. līdz 21. maijam Šauļos pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros notiek Jauniešu sporta dienas. Tajās piedalās 130 Jelgavas jauniešu un aptuveni 500 dalībnieki no Lietuvas.

Trīs dienu programmā paredzēti sporta spēļu turnīri, skolnieku sadraudzības vakari, ekskursijas pa Šauļiem un to apkārtni, kā arī svinīgs noslēguma pasākums, kurā tiks apbalvoti sporta spēļu uzvarētāji. Jaunie sportisti mērosies spēkiem strītbolā, futbolā un piedalīsies maratonā. Maratona skrējienā piedalās sportot gribētāji vecumā no 19 gadiem līdz 66 gadiem.

Vērienīgās sporta sacensības tiek organizētas un finansētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam līdzfinansētā projekta „Šauļu un Jelgavas pilsētu sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā” ietvaros. Projekta mērķis ir ilgtspējīgas sadarbības veidošana starp Šauļu un Jelgavas pašvaldībām, pilnveidojot kultūras un sporta dzīvi abās pilsētās. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 217 331

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektorā

 

 

Jelgavas pilsētas sporta diena (10.09.2011.)

Septembra otrajā sestdienā, 10.septembrī, Zemgales Olimpiskajā centrā,  lieli un mazi jelgavnieki, kā arī pilsētas viesi tika aicināti uz gadskārtējo pilsētas Sporta dienu. Azartiskā un interesantā pēcpusdienā ikviens atrada sev piemērotu aktivitāti.

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projekta „VITAL NEIGHBOURS”/ „Aktīvie kaimiņi” ietvaros, sporta dienā piedalījās arī ap simts viesiem no Jelgavas sadraudzības pilsētas – Šauļiem.

Kopumā Sporta dienā piedalījās ap 700 dalībnieku, kuri izmēģināja spēkus mucas celšanā; šautriņu un frisbija šķīvīšu mešanā mērķī; volejbola, novusa un šaha spēlēs, kā arī projekta sporta aktivitātēs – ielu basketbola un futbola turnīros. Visi trīssimts (simts no Šauļiem un divsimts no Jelgavas) projekta sporta aktivitāšu dalībnieki saņēma piemiņas suvenīrus – sporta somu ar logo, ieejas karti uz projekta „Aktīvie kaimiņi” noslēguma koncertu/ sacensību apbalvošanu un Jelgavas reklāmbukletus.

Mazākie pasākuma dalībnieki sacentās vieglatlētikas trīscīņā un riteņbraukšanas meistarības sacensībās, bet jaukto skolu komandas piedalījās  „Zviedru stafetēs”.

S A C E N S Ī B U    R E Z U L T Ā T I

 •  Futbola zibens turnīrs bērniem un jauniešiem/ jaunietēm

Vecuma grupas:

 1. 1998. – 1999.g.dz. – zēni

1.vieta – Sīkie
2.vieta – Šauļi
3.vieta – Gazmjas

 1. 1996. – 1997.g.dz. – zēni

1.vieta – Ko lūri
2.vieta –  Buļļi
3.vieta – FK RAF

 1. 1992. – 1995.g.dz. – jaunieši

1.vieta – FK Belije
2.vieta – Sem čudes sveta
3.vieta – Brālis

 1. 1993./1994.g.dz. + 1995./1997.g.dz. – meitenes

1.vieta – Šauļi I
2.vieta – Šauļi II
3.vieta – Jelgavas SSC

Sadalīti 15  kausi un 120 medaļas
No Šauļiem: 3 zēnu un 2 meiteņu komandas
No Jelgavas: 15 zēnu un 1 meiteņu komandas

 •  Streetball turnīrs  

Vecuma grupas:

 1. 1998. – 2000.g.dz. – zēni

1.vieta – GRIKIAI
2.vieta – Šauļi
3.vieta – KRT

 1. 1998. – 2000.g.dz. – meitenes

1.vieta – Ielu monstri
2.vieta – Saules smūgis
3.vieta – GRAČO

 1. 1995. – 1997.g.dz. – zēni

1.vieta – OKC
2.vieta – Šauļi
3.vieta – Ko lūri

 1. 1995. – 1997.g.dz.- meitenes

1.vieta – 381
2.vieta – GIF
3.vieta – Lauritas

 1. 1994. un vecāki – jaunieši/vīrieši

1.vieta – Šauļi
2.vieta – Binoklis
3.vieta – JAK 42

 1. 1994. un vecākas – jaunietes/ sievietes

1.vieta – Šauļi
2.vieta – Jelgavnieces

Sadalīti 18 kausi un 72 medaļas
No Šauļiem: 5 zēnu un 5 meiteņu komandas
No Jelgavas: 10 zēnu un 7 meiteņu komandas

 •  Mucas celšana

Vīrieši
1.vieta – Matīss Keivs
2.vieta – Arnis Nadziņš
3.vieta – Roberts Rozenbahs

Sievietes
1.vieta – Zane Jaundžeikare
2.vieta – Diāna Timermane
3.vieta – Zane Tīrumniece

 • “Zviedru stafetes” jauktajām skolu komandām

 Vecuma grupas (3 meitenes + 3 zēni):

 1. 1998. – 1999.g.dz. ( 200 + 200 + 100 + 100)

1.vieta – 5.vidusskola
2.vieta – Valsts ģimnāzija
3.vieta – 1.ģimnāzija

 1. 1996. – 1997.g.dz. ( 300 + 200 + 200 + 100)

1.vieta – 5.vidusskola
2.vieta – Valsts ģimnāzija
3.vieta – Spīdolas ģimnāzija

 1. 1992. – 1995.g.dz.  ( 400 + 300 + 200 + 100)

1.vieta – Valsts ģimnāzija
2.vieta – 5.vidusskola
3.vieta – 1.ģimnāzija

 • Šautriņu mešana

Sievietes
1.vieta – Diāna Timermane
2.vieta – Sabīne Morozova
3.vieta – Daina Stūrīte

       Vīrieši
1.vieta – Aleksejs Šalājevs
2.vieta – Artūrs Ziflands
3.vieta – Rainers Vorslavs

 • “Vieglatlētikas trīscīņa” bērniem

Vecuma grupas:

 1. Līdz 9. g.v. – zēni

1.vieta – Klāvs Veinsbergs
2.vieta – Artūrs Štefenhagens
3.vieta – Daniels Čulka

 1. Līdz 9. g.v. – meitenes

1.vieta – Sanija Ozola
2.vieta – Sigita Skrodele
3.vieta – Nellija Genkle

 1. 10 – 12.g.v. – zēni

1.vieta – Dāvis Riekstiņš
2.vieta – Māris Ķīselis
3.vieta – Matīss Ozols

 1. 10 – 12.g.v. – meitenes

1.vieta – Sabīne Janušauska
2.vieta – Anastasija Geraseva
3.vieta – Renāte Liepniece

 • Sacensības mazajiem riteņbraucējiem

Vecuma grupas:

 1. Līdz 14.g.v. – zēni un meitenes

1.vieta – Kristaps Blūmanis
2.vieta – Pauls Zvejnieks
3.vieta – Patriks Rullis

 1. No 11.g.v. – zēni un meitenes

1.vieta – Roberts Dmitrijevs
2.vieta – Raivo Vīksne
3.vieta – Matīss Ozols

 • Frisbija šķīvīša mešana mērķī

Sievietes:
1.vieta – Juta Grigaļeviča

        Vīrieši:
1.vieta – Klāvs Veinbergs un Arnis Nadziņš

 • Novuss

        Vīrieši:
1.vieta – Iļja Keldanovičs un Viktors Penteļejevs
2.vieta – Edgars Konstantinovs un Daniels Ļuļaks
3.vieta – Dmitrijs Barsukovs un Romans Bogdanovs

 • Volejbola turnīrs

MIX grupa:
1.vieta – Gaujena
2.vieta – Lifoni
3.vieta – Vačers

 • Šahs

Sievietes (no 18 g. un vecākas):
1.vieta – Janika Gaļca
2.vieta – Helēna Sičevska
3.vieta – Jevgeņija Daņiļevska

Vīrieši(no 18 g. un vecāki)::
1.vieta – Jevgēņijs Kločans
2.vieta – Edgars Stepiņš
3.vieta – Vjačeslavs Ņemkovs

Sievietes (līdz 17 g.):
1.vieta – Anna Gaļca
2.vieta – Inese Silkina

Vīrieši(līdz 17 g.)::
1.vieta – Edvīns Ļetko
2.vieta – Roberts Salenieks
3.vieta – Eduards Salenieks

Savukārt drosmīgi, atraktīvi un par sevi pārliecināti pāri bija aicināti piedalīties „Trešajā Jelgavas sievu nešanas čempionātā”, kas šoreiz notika futbola laukumā. Papildus tradicionālajā sievu nešanas disciplīnai, tika ieviesta jauns pārbaudījums – sievu turēšana.


Rezultāti:
„NES MANI VĒL..” – skriešanas disciplīna
3.vieta – INESE NAGLE UN KASPARS RULLIS
2.vieta –  DAINA STŪRĪTE UN ROBERTS ROZENBAHS
1.vieta – KRISTĪNE VĪKSNIŅA UN JĀNIS NARTIŠS

„MANA PŪCIŅA”  – turēšanas disciplīna
1.vieta – RŪTA EKMANE UN MĀRTIŅŠ IVANOVS

Pirmo reizi visas dienas garumā notika aktīvāko Jelgavas sporta klubu atvērto durvju diena. Apmeklētājus iepazīstināja ar dažādu sporta veidu klubu sasniegumiem un to darbību. Pēc klubu pārstāvju paraugdemonstrējumiem, ikvienam bija iespēja izmēģināt interesējošā sporta veida elementus. Turklāt treneri aicināja bērnus un jauniešu jaunajā mācību gadā pievērsties attiecīgam sporta veidam.

Ielu basketbola un futbola turnīru, kā arī Sievu nešanas sacensību uzvarētāji tika apbalvoti svinīgā projekta „Aktīvi kaimiņi” noslēguma pasākumā Jelgavas Uzvaras parkā, kur tika sveikti arī projekta kultūras aktivitātes metālu skulptūru simpozija „Otrā elpa” veiksmīgākie dalībnieki.

Sporta dienu organizēja Jelgavas pilsētas Sporta servisa centrs sadarbībā ar Zemgales Olimpisko centru, Bērnu un jaunatnes sporta skolu un pilsētas sporta klubiem, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007 – 2013 . Informatīvais atbalstītājs radio Star FM.

Informāciju sagatavoja
Sporta servisa centrs
Projektu vadītāja
Guna Trukšāne

 

 

Metālmākslas simpozijs (10.09.2011.)

Sestdien, 10. septembrī, Jelgavā, Uzvaras parkā, notiks ikgadējā Metālapstrādes diena, kuras laikā šogad pirmo reizi apmeklētāji varēs vērot metālmākslas simpoziju „Otrā elpa”. Simpozijā no 1. līdz 10. septembrim piedalās astoņi Lietuvas un Latvijas metāla mākslinieki, kuri izgatavo lielformāta metālmākslas objektus, instalācijas un skulptūras. Darbos tiek iestrādāti mākslīgie vai dabīgie apgaismes ķermeņi, kuri ar tumsas iestāšanos iemirdzēsies muzikāli teatrālā priekšnesumā.

 

Simpozijā no 1. līdz 10. septembrim piedalās astoņi Lietuvas un Latvijas metāla mākslinieki, kuri izgatavo lielformāta metālmākslas objektus, instalācijas un skulptūras. Darbos tiek iestrādāti mākslīgie vai dabīgie apgaismes ķermeņi, kuri ar tumsas iestāšanos iemirdzēsies muzikāli teatrālā priekšnesumā.

Sestdien, 10. septembrī, no pulksten 13 līdz 18 Uzvaras parkā notiks metināšanas konkurss profesionāļiem, metināšanas iespēja interesentiem, metināšanas aparātu, ierīču un aprīkojuma demonstrācija, kā arī CNC iekārtu prezentācija, inženiergrafikas programmu iespēju demonstrācija, Rīgas Tehniskās universitātes, Robotikas kluba un Studentu parlamenta projekta „Robotika” prezentācijas un demonstrējumi. Parkā tiks prezentēts Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra jaunā mācību gada izglītības piedāvājums ”Kopā mācīties vieglāk!”, kur būs iespēja pieteikties kursiem ar 10 % atlaidi mācību maksai. Tikmēr uz skatuves uzstāsies ansambļi “Lai skan”, “Rotiņa” un deju grupas “Benefice” un “Intriga”.

No pulksten 18 līdz 23 Uzvaras parkā notiks noslēguma pasākums, kurā tiks apbalvoti Metāla skulptūru simpozija laureāti. Koncertēs pulksten 18 uzstāsies Jelgavas Tirkīza kora ansamblis, pulksten 19 grupa „Dzelzs vilks”, pulksten 20 „Linga” un pulksten 21.30 – grupa „Pērkons”, bet noslēgumā spēlēs smagā metāla grupa “Huskvarn”. Ieejas maksa pieaugušajiem 3 lati, skolēniem, studentiem un pensionāriem 2 lati. Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīze” kasēs.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs ik gadu Jelgavā organizē Metālapstrādes dienu, kuras mērķis veicināt iedzīvotāju, īpaši jauniešu, interesi par metālapstrādi kā perspektīvu nozari un nākotnes profesiju. Jelgavas pilsēta metālapstrādi ir izvirzījusi kā vienu no tās attīstības prioritātēm.

Šogad Metālapstrādes diena Jelgavā notiks 10. septembrī Uzvaras parkā, kuras laikā tiks atklāts pirmais metālmākslas simpozijs „Otrā elpa”. Simpoziju organizē Jelgavas pilsētas dome, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (KAC) un Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Kultūra” sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju.

Simpozijs tiek līdzfinansēts no Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam līdzfinansētā projekta Nr. LLIII – 126 „Šauļu un Jelgavas pilsētu sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā”.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūrā „Kultūra”

 

 

Ledus skulptūru radošā darbnīca

Ledus skulptūru festivāla ieskaņās no ceturtdienas, 2.februārā, līdz sestdienai, 4.februārim, četrpadsmit mākslas studentiem no Latvijas un Jelgavas sadraudzības pilsētas Lietuvā Šauļiem, būs iespēja iepazīt ledus kā tēlniecības materiāla īpašības, specifiku un apgūt ledus tēlniecības pamatprincipus ledus skulptūru radošajā darbnīcā.

 

Februāris Jelgavā ik gadu iesākas ar Starptautisko ledus skulptūru festivālu, kuru šogad, ar SEB bankas atbalstu, četrpadsmito reizi organizē Jelgavas pilsētas dome un aģentūra „Kultūra”.

Ledus skulptūru festivāla ieskaņās no ceturtdienas, 2.februārā, līdz sestdienai, 4.februārim, notiks ledus skulptūru radošā darbnīca Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Šauļu un Jelgavas pilsētu sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā” ietvaros. Četrpadsmit mākslas studentiem no Latvijas un Jelgavas sadraudzības pilsētas Lietuvā – Šauļiem, būs iespēja iepazīt ledus kā tēlniecības materiāla īpašības, specifiku un apgūt ledus tēlniecības pamatprincipus. Radošā darbnīca notiks tēlnieka Kārļa Īles vadībā, kurš ir ne tikai vairāku Jelgavas ledus un smilšu skulptūru festivālu laureāts, bet arī pasaulē atzīts mākslinieks – aizvadītajā gadā izcīnījis astoņas zelta godalgas dažādos ledus un smilšu skulptūru festivālos un šogad turpina savus panākumus, izcīnot otro vietu pasaules lielākajā ledus un pirmo vietu sniega skulptūru festivālā Harbinā, Ķīnā. Kārlis Īle šogad festivālā piedalīsies ne tikai kā radošās darbnīcas vadītājs, bet arī pievienosies festivāla dalībniekiem.

Gatavojoties Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam, mākslinieki varēja iesniegt savus pieteikumus un darbu skices gan individuālajām, gan komandas skulptūrām par tēmu – Mistērijas. Šāds temats izvēlēts, jo pēdējā laikā daudz tiek diskutēs par 2012. gada nogalē gaidāmajām Maiju kalendāra beigām un pārmaiņām pasaulē. Šī ir tikai viena no mūsu gadsimta mīklām, tāpēc mākslinieki tika aicināti savos darbos atspoguļot savu redzējumu. Ledus kā tēlniecības materiāls ir neparasts, varētu pat teikt, ka mistisks, jo pateicoties tā īpašībām – caurspīdīgums un gaismas caurlaidība – ledus mākslas darbos ir iespējams panākt vizuālas ilūzijas.

Dalībai ledus skulptūru festivālā žūrijas komisija apstiprināja 26 māksliniekus, kuri pārstāv 8 valstis – Latviju, Lietuvu, Krieviju, Ukrainu, Bulgāriju, Lielbritāniju, Poliju un Norvēģiju. Festivāla dalībnieku vidū ir pieredzējuši ledus tēlnieki, kas pierādījuši savas prasmes iepriekšējos festivālos, kā arī Jelgavā vēl nebijuši mākslinieki, kas šeit ieradīsies svētdien,5. februārī, lai sāktu darbu Uzvaras parkā pie ledus mākslas darbu radīšanas.

No 6. februāra mākslinieki Uzvaras parkā uzsāks darbus pie individuālās jeb mazās ledus skulptūras no viena ledus bloka (1 x 0,5 x 0,25m), bet vēlāk komandās pa diviem veidos lielās komandas skulptūras no 12 mazajiem ledus blokiem. Festivālā taps 26 mazās un 13 lielās ledus skulptūras, kā arī ledus bārs, ledus skulptūra – foto objekts, pie kura ikviens varēs nofotografēties. Trešo gadu ar ceļu būvniecības sabiedrības „Igate” atbalstu taps ledus divi slidkalniņi lielākiem un mazākiem bērniem, kas ir festivāla populārākais un pieprasītākais objekts mazo skatītāju vidū. Savukārt sportisku aktivitāšu cienītāji pirmoreiz Jelgavā varēs klātienē vērot snovborda triku demonstrējumus un sacensības Uzvaras parkā uz tam speciāli veidota kalna – tramplīna. Kopumā festivāla vajadzībām tiks izlietotas vairāk kā 45 tonnas no tepat Latvijā ražota kristāldzidra pārtikas ledus. Skatītāju vērtējumam skulptūru konkursa darbi un citi ledus mākslas objekti tiks nodoti 10. februārī.

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūrā „Kultūra”

 

 

Projekta noslēgums

15.maijā noslēdzās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētais projekts „Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā.” Projekta mērķis bija veicināt Jelgavas un Šauļu reģionu pievilcību iedzīvotāju un viesu vidū, uzlabojot un palielinot sporta un kultūras pasākumu daudzveidību, iesaistot jauniešus un citus sabiedrības locekļus no abām pašvaldībām.

 

Projekta ietvaros tika īstenotas sporta un kultūras aktivitātes, nodrošinot iespēju satikties gan sporta gan kultūras cienītājiem. Sporta cienītājiem bija iespējas piedalīties divos sporta svētkos, savukārt kultūras aktivitāšu cienītāji varēja baudīt metāla un ledus skulptūras, kuras darināja abu valstu mākslinieki. Tiem, kuriem nebija iespējas klātienē piedalīties 14. Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā, iespēja baudīt radītos mākslas darbus bija nodrošināta pateicoties projekta atbalstītajai fotoizstādei, kura tika rādīta gan Jelgavā gan Šauļos.

Projekta galvenais ieguvums bija iespēja satikties dažādu valstu iedzīvotājiem un vērtēt Latvijas un Lietuvas mākslinieku darbus, kas veidoti strādājot radošajās darbnīcās. Ja ledus skulptūru mūžs bija īss tad metāla dienu laikā radītās metāla skulptūras vēl ilgi priecēs Jelgavas iedzīvotājus un viesus.

Aktivitāšu finansējumu nodrošināja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas sniegtais atbalsts. Kopējās projekta izmaksas ir 217 331 eiro, kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 85%, 15% no projekta budžeta sedz Šauļu un Jelgavas pašvaldības.