-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsSociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem
Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem

Projekta mērķis – attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, integrētu sabiedrībā.
Projekta budžets  –  78 729,91 LVL
Finansējuma avots – 100% ESF finansējums.

Projekts „Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065

Projekta mērķa grupa: Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas (no 6 gadu vecuma) un jaunākā skolas vecuma bērniem – kopā 50 personas.
Projektā plānotās aktivitātes: sociālās rehabilitācijas un analfabētisma mazināšanas programmas izstrāde, pilotēšana un ieviešana bērniem un pieaugušajiem, projekta vadība, informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
Projekta plānotie rezultāti: Jelgavas pilsētā izveidots jauns sociālais pakalpojums, ar iespēju romu tautības pārstāvju bērniem un ģimenēm saņemt atbalstu, sociālo rehabilitāciju un speciālistu palīdzību mācīšanās, sociālo iemaņu apgūšanas un citos ar nodarbinātību un dzīves kvalitāti saistītos jautājumos.

Sadarbības partneris – pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.
Projekta īstenošanas vieta – pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” dienas centrs „Atbalsts” Stacijas ielā 13, Jelgavā.
Projekta norises laiks: 01.01.2012.-31.12.2013. – 24 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas: 78729,91 LVL – 100% ESF finansējums.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005485, 63005506

 

 

Periods: 01.11.2012. – 31.01.2013.
Projektā aktīvi piedalās 10 Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Projekta aktivitāšu ietvaros notiek gan individuāls, gan grupu darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Projekta laikā romu ģimeņu bērniem tik piedāvātas mācību atbalsta konsultācijas, mājsaimniecības un dažādas interešu nodarbības. Pieaugušajiem pēc nepieciešamības ir nodrošināta iespēja mācīties lasīt un rakstīt, piedalīties mājsaimniecības un interešu nodarbībās, kā arī saņem tindividuālās konsultācijas higiēnas un pašaprūpes prasmju un iemaņu veidošanai, bērnu audzināšanas jautājumu risināšanai, veselības uzlabošanai un ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai. Gada nogalē, 17.decembrī, romu bērni kopā ar vecākiem aktivitāšu kuratora pavadībā Sabiedrības integrācijas pārvaldē apmeklēja PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka” romu dienas centra izveidotā ansambļa „DUJ ŠPALĀ” jeb tulkojumā „DIVI BRĀĻI” koncertu, bet 27. decembrī projektā iesaistītās romu ģimenes ar bērniem apciemoja Ziemassvētku vecītis un dienas centra „Atbalsts” klienti priecēja visus ar teatrālu uzvedumu ”Divējādas precības Ziemassvētkos”.

Sakarā ar to, ka no februārī noslēgsies darbs ar esošo mērķa grupu un mēneša otrajā pusē projektā tiks uzņemti jauni dalībnieki (10 romu tautības ģimenes ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā), janvārī notiek aktīva mērķa grupas dalībnieku apzināšana un  grupas komplektēšana dalībai programmā 2013.gadā.

 

 

Periods: 01.08.- 31.10.
Mājsaimniecības nodarbībās un  individuālās konsultācijās sadzīves prasmju un iemaņu veidošanai speciālisti kopā ar projekta aktivitāšu kuratoru sniedz atbalstu un nepieciešamo palīdzību ikdienas jautājumu risināšanā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā. Katru mēnesi romu bērni kopā ar vecākiem ģimenes apvienošanas un izglītošanas nolūkos dodas ekskursijās un apmeklē nozīmīgas vietas – septembrī – ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu, oktobrī  – ekskursija uz Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torni un Lāču maizes ceptuvi.

 

 

Periods: 01.05.- 31.07.
Projekta aktivitāšu  ietvaros notiek gan individuāls, gan grupu  darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Jūlija mēnesī ir uzsākušās mūzikas un kulinārijas nodarbības, kur gan vecāki gan bērni iegūst jaunas zināšanas un apgūst jaunas vai pilnveido savas līdzšinējās prasmes.

Augusta mēnesī romu ģimeņu bērniem  un pieaugušajiem tiks piedāvātas radošās nodarbības un mācību atbalsta konsultācijas, lai palīdzētu vecākiem bērnus sagatavot skolas gaitām. Mājsaimniecības nodarbībās un  individuālās konsultācijās sadzīves prasmju un iemaņu veidošanai speciālisti kopā ar projekta aktivitāšu kuratoru sniedz atbalstu un nepieciešamo palīdzību,  ikdienas jautājumu risināšanā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā.

Katru mēnesi romu bērni kopā ar vecākiem ģimenes apvienošanas un izglītošanas nolūkos dodas ekskursijās un apmeklē nozīmīgas vietas, maijā tika apmeklēts Tērvetes dabas parks, bet augusta mēnesī ģimenes ar bērniem plāno apmeklēt Rīgas Zoo dārzu.

 

 

Periods: 01.01.- 30.04.
Dalībai projektā uz 20.04.2012. pieteikušās 13 Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas (no 6 gadu vecuma) un jaunākā skolas vecuma bērniem – kopā 27 personas.

20.04.2012. uzsāktas projektā plānotās aktivitātes, notikusi iepazīšanās tikšanās ar projekta speciālistiem un plānotajām nodarbībām.

Šobrīd uzsāktas individuālas konsultācijas un speciālistu grupu darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Romu ģimeņu pārstāvjiem tiek piedāvātas konsultācijas sadzīves prasmju un iemaņu veidošanā, projekta aktivitāšu kurators kopā ar sociālo rehabilitētāju apzina ģimenēm un bērniem nepieciešamo palīdzību, sniedz atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.