27.7 °C, 2.6 m/s, 38.7 %

Veselīga dzīvesveida nometņu izveide Latvijas – Lietuvas pierobežā

Sākumlapa DokumentiProjekti2012.gadsVeselīga dzīvesveida nometņu izveide Latvijas – Lietuvas pierobežā
Veselīga dzīvesveida nometņu izveide Latvijas – Lietuvas pierobežā

Projekta mērķis: veicināt ne tikai fiziski aktīvu un veselu jauniešu attīstību, bet arī humānu un izglītotu sabiedrības veidošanos.
Projekta budžets: 155 880 EUR
Finansējuma avots: ERAF līdzfinansējums ir 132 498 EUR

 

Veselīgs dzīvesveids ir aktīvs dzīvesveids. Tā ir izpratne par to kā pilnveidot savu dzīvi, kā atpūsties, kā pareizi izvēlēties uzturvielas un veidot komunikāciju ar līdzcilvēkiem. Šobrīd jauniešu vidū novērojama nosliece uz aptaukošanos, mazkustību un citām veselības problēmām, kuras izraisa nepareizs uzturs, nepietiekam fiziskā slodze u.tml. Problēmu pamatā ir to neapzināšanās un informācijas trūkums par minētajiem faktoriem.

Lai risinātu šīs problēmas, nepieciešams ieviest kreatīvu modeli – veselīga dzīvesveida nometnes, kurās jaunieši, caur sporta aktivitātēm, semināriem un lekcijām, iegūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas. Projekta “Veseli jaunieši” (One healthy team) ietvaros īstenotās aktivitātes veicinās veselu, aktīvu un pilnvērtīgu Jelgavas un Šauļu pilsētu jauniešu attīstību, kā arī stimulēs sadarbību starp Jelgavas un Šauļu pilsētām un to iedzīvotājiem.

Nometņu norises laiks:

  1. No 25.06.2012.g. līdz  29.06.2012.g. – Šauļi
  2. No 22.08.2012.g. līdz  26.08.2012.g. – Jelgava
  3. No 07.12.2012.g. līdz  09.12.2012.g. – Šauļi
  4. No 08.02.2013.g. līdz  10.02.2013.g. – Jelgava


Projekta mērķis ir veicināt ne tikai fiziski aktīvu un veselu jauniešu attīstību, bet arī humānu un izglītotu sabiedrības veidošanos. Šajā projektā sports – futbols ir līdzeklis ar kura palīdzību jaunieši iemācās labo praksi, lai novērstu sociālo atstumtību un apgūst ne tikai fiziski spēcīga, bet arī garīgi vesela jaunieša attīstības modeli. Futbols ir viena no spilgtākajām sociālajām parādībām sporta jomā ar kuru aktīvi nodarbojas vairāki miljoni pasaules iedzīvotāju, tas vispusīgi attīsta ķermeni un domāšanu jebkura vecuma spēlētājam.

Projekta ietvaros katrā no pilsētām – Jelgavā un Šauļos – notiks divas “Veseli jaunieši ” (One healthy team) nometnes. Katrā nometnē kopā piedalīsies 90 bērni (t.s. zēni un meitenes) vecumā no 11 – 13 gadiem, kā arī 12 treneri.  Nometņu process tiks veidots un vadīts attiecīgo nozaru speciālistu uzraudzībā, īstenojot piedāvātā modeļa aktivitātes – semināri par veselīgu dzīvesveidu un uzturu; lekcijas par UEFA programmām pret diskrimināciju, „fair play”, futbola noteikumiem; futbola treniņi; rīta rosme – aerobikas nodarbības; ekskursija, kas veicina veselīgu dzīvesveidu; kultūras pasākumu apmeklējums; fiziskās sagatavotības treniņi u.tml. Projekta laikā bērni un treneri kļūs par vienu komandu, sabiedrības grupu, kurai būs iespēja ne tikai veicināt savstarpējo sapratni un starpkultūru apmaiņu, bet arī iemācīsies sabalansēt ikdienai nepieciešamās fiziskās aktivitātes un uzturu.


Rezultātā, jaunieši būs apguvuši piedāvāto veselīga dzīvesveida modeli un to veiksmīgi varēs pielietot arī savā ikdienas dzīvē. Projekta dalībnieku veselības stāvoklis būs uzlabojies un tas kalpos kā aicinājums un piemērs plašākām sabiedrības grupām ilgtermiņā veidot līdzīgas nometnes. Projekta rezultāti tiks apkopoti rokasgrāmatā (metodisks uzskates materiāls), kas palīdzēs pilnveidot līdzīgas aktivitātes arī citās darbības sfērās.

Projekta kopējais finansējums 155 880 EUR; ERAF līdzfinansējums ir 132 498 EUR. Plānotais īstenošanas laiks 15 mēneši (2012.gada aprīlis līdz 2013.gada jūlijs). Projekta partneri: Jelgavas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs” (vadošais partneris) un Šauļu futbola akadēmija.

Vairāk informācijas: www.sports.jelgava.lv

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pašvaldības iestāde
„Sporta servisa centrs”
e-pasts: sports@sports.jelgava.lv