-3.4 °C, 3.8 m/s, 91 %

Glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsGlābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā
Glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā

Projekta mērķis ir izveidot vienotu glābšanas komandu plūdu situāciju novēršanai Latvijas – Lietuvas reģiona pierobežas teritorijā, nodrošinot ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām un novēršot stratēģiski svarīgu objektu aplūšanu.
Projekta kopējais budžets: 817 844.00 LVL
Finansējuma avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 29 456.00 LVL, no kuriem 25 037.00 LVL līdzfinansē ERAF un 4 419.00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.

 

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldībai paredzēts līdzdarboties sekojošās projekta aktivitātēs:

  • pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju un Holandi;
  • teorētiskās un praktiskās apmācības plūdu situāciju novēršanai;
  • vienotas glābšanas komandas izveidē pierobežas reģionā;
  • nepieciešamā aprīkojuma iegādē, nodrošinot vienotā glābšanas komanda sekmīgu darbību;
  • aprīkojuma iegādē ūdens līmeņa noteikšanai upēs;
  • projekta vadībā un administrēšanā.  


Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada februāra līdz 2014.gada janvārim.

Projekta kopējais budžets ir 817 844.00 LVL, t.sk., Jelgavas pilsētas pašvaldības kopējā projekta budžeta daļa ir 29 456.00 LVL, no kuriem 25 037.00 LVL līdzfinansē ERAF un 4 419.00 LVL līdzfinansē pašvaldība un valsts.

Projekta partneri:
Vadošais partneris – Lietuvas VUGD Šauļu brigāde, projekta partneri– Jelgavas pilsētas pašvaldība, Šauļu pilsētas pašvaldība, Latvijas VUGD.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
tālr. 63005471

 

 

Saistītie raksti:

Uzstādīta ūdens līmeņa monitorēšanas stacija uz Lielupes tilta Maijā projekta ietvaros Jelgavā tika uzstādīta ūdens līmeņa monitorēšanas stacija.


Automātiskās ūdens līmeņa un temperatūras ierīces monitoringa stacijas uzstādīšanas mērķis ir operatīvi sekot līdzi Lielupes ūdens līmeņa svārstībām visa gada garumā, īpaši pavasaros, palu laikā. Pirms tam uz Lielupes tilta atradās ūdens līmeņa mērīšanas lata, ar kuras palīdzību vizuāli varēja noteikt upes ūdens līmeņa svārstības. Tomēr pavasara palu laikā upes ūdens līmeņa izmaiņas notiek ļoti īsā laika periodā, un tad nepieciešama ļoti operatīva un precīza informācija par esošo situāciju.

 

Tā kā Jelgavā tiek attīstīts Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, kurā darbojas arī Civilās aizsardzības komisija, informācijai reālā laikā jāatspoguļojas dispečeru darba stacijās.

Ūdens temperatūras mērīšana peldēšanas sezonā iepriekš tika veikta ar termometra palīdzību, kas lieki tērē darbaspēka resursus. Automatizējot procesu, informācija automātiski un operatīvi atspoguļosies Pašvaldības operatīvās informācijas centrā.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
tālr. 63005471