-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsJāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā
Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā

Projekta mērķis – samazināt plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot vides piesārņojuma riskus.
Projekta budžets – 1 019 466,68 LVL
Finansējuma avots – 912 422,68 LVL ir ERAF līdzfinansējums un 107 044,00 LVL – pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā” mērķis ir samazināt plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mazinot vides piesārņojuma riskus.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības:

1) Hidrotehnisko būvju kompleksa Jāņa kolektora rekonstrukcija;
2) teritorijas labiekārtošana;
3) būvdarbu uzraudzība;
4) publicitātes pasākumi.


Veicot projekta priekšizpēti tika apskatīti 2 alternatīvi risinājumi plūdu draudu mazināšanai konkrētajā teritorijā, viens paredzēja Jāņa kolektora atjaunošanu esošajā trasējumā, izbūvējot 3 sūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtas un otra – mainot kolektora trasējumu un izbūvējot jaunu atzaru, 3 sūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtas. Kā finansiāli izdevīgākā un tehnoloģiski piemērotākā tika izvēlēta Jāņa kolektora pārbūve posmā no Pasta ielas līdz izlaidei Driksas upē, pārnesot to no esošā izvietojuma uz lokāciju Jāņa ielā un Palīdzības ielā. Mainot trasējumu un izbūvējot kolektora trases turpinājumu ielu sarkanajās līnijās, tiks nodrošināta piekļuve kolektoram ar speciālo tehniku, kolektora izbūves un uzturēšana slaikā netiks radīti zaudējumi trešo pušu īpašumiem.

Projekts „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā” tiks īstenots laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014.gada decembrim un tā kopējās izmaksas ir LVL 1 019 466.68, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums ir LVL 912 422.68 un pašvaldības līdzfinansējums – LVL 107 044.00

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005487

 

 

Aktualitātes septembrī
2013.gada 16.septembrī tika parakstīts līgums ar SIA „Ostas celtnieks”, kura iesniedza labāko piedāvājumu par būvdarbu veikšanu objektā. Plānotās rekonstrukcijas darbu izmaksas – Ls 959 040.46, darbus plānots pabeigt līdz 2014.gada novembrim.
17.septembrī tika parakstīts līgums ar SIA „BaltLine Globe”, kura nodrošinās būvuzraudzību objekta rekonstrukcijas laikā. Būvuzraudzības līguma summa Ls – 8 470.00.
Autoruzraudzību objektā nodrošinās SIA „3C”, līguma summa Ls 9 952.25.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486

 

 

Aktualitātes decembrī
SIA „Ostas celtnieks”, uzsācis rekonstrukcijas darbus objektā. Noslēgts līgums ar Latvenergo par pagaidu elektrības vietas izveidi, lai nodrošinātu pastāvīgu gruntsūdens atsūknēšanas iekārtu darbību. Uzsākta asfaltseguma demontāža būvdarbu vietas sagatvaošana, rievsienu uzstādīšana. Atkarībā no laika apstākļiem objektā iespējams tehnoloģiskais pārtraukums. Šobrīd ne būvuzraugam SIA „BaltLine Globe” ne autoruzraugam SIA  „3C” nav iebildumu par veikto darbu kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Tel. 63005486