18.3 °C, 2.7 m/s, 78.4 %

Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsJelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis – ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” infrastruktūru.
Projekta budžets –  219 508,14 LVL .
Finasējums avots – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 54% – 119 420,15 lati un pašvaldības līdzfinansējums 46% – 96 926,87 lati.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā nacionālās un reģionālās nozīmes centrā Jelgavā, attīstot Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” infrastruktūru.

Projekta tiešais mērķis ir veikt pirmskolas izglītības iestādes „Vārpiņa”, Kronvalda ielā 22 jumta rekonstrukciju un fasādes siltināšanas darbus, izveidot telpas 99.78 m² apjomā 1 jaunai grupai (20 bērniem) un rekonstruēt esošo ventilācijas sistēmu vienā ēkas korpusā.

Projekta ietvaros veiks šādas darbības:

  1. pirmsskolas izglītības iestādes „Vārpiņa” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana- plānots veikt bērnudārza jumta rekonstrukcijas un fasādes siltināšanas darbus, izbūvēt telpas jaunai bērnudārza grupai un rekonstruēt ventilācijas sistēmu vienā no bērnudārza korpusiem.
  2. būvdarbu uzraudzība;
  3. publicitātes pasākumi.

Pašlaik bērnudārzā ir sešas grupiņas, un vietas tajā ir vairāk nekā 150 bērniem. Pēc rekonstrukcijas un telpu izveides vēl vienai grupiņai vislielākais ieguvums būs 20 jaunas vietas mazajiem jelgavniekiem. 20 bērnu vecākiem līdz ar to būs iespēja sākt strādāt vai atgriezties darbā. Trīs jaunas darbavietas tiks radītas arī pašā bērnudārzā.

Projekta īstenošanas periods ir no 2013.gada marta līdz 2013.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 219 508,14 lati, tai skaitā, ERAF finansējums – 119 420,15 lati un pašvaldības līdzfinansējums – 96 926,87 lati.

2013.gada 4.aprīlī ir parakstīts būvdarbu līgums ar SIA „I.K. Būve”. Šobrīd notiek būvuzraudzības darbu pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

Informāciju sagatavoja
Projektu vadības sektors
tālr. 63005471